Počet záznamů: 1  

Biomass Gasification in Internal Circulating Fluidized Beds: a Thermodynamic Predictive Tool

 1. 1.
  0312205 - ÚCHP 2009 RIV KR eng J - Článek v odborném periodiku
  Miccio, F. - Svoboda, Karel - Schosger, J.-P. - Baxter, D.
  Biomass Gasification in Internal Circulating Fluidized Beds: a Thermodynamic Predictive Tool.
  [Zplyňování biomasy v zařízení s vnitřně cirkulující fluidní vrstvou: termodynamický nástroj pro předpověď chování.]
  Korean Journal of Chemical Engineering. Roč. 25, č. 4 (2008), s. 721-726. ISSN 0256-1115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: fluidized bed * gasification * fluidized bed
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 0.830, rok: 2008

  The paper deals with a high efficiency gasification process for biomass based on the concept of the internal circulating fluidized bed (ICFB). A modeling tool has been developed for prediction of theoretical values for the main species in a syngas produced by ICFB gasification. A thermodynamic sub-model has been utilized and integrated with a simplified lumped model of the gasifier. The model predicts H2 concentration up to 61 vol. % on the water free basis. The comparison with calculations for one stage gasification demonstrates ICFB process is preferable, with no dilution by inert, nitrogen gas.The steam fuel ratio and fuel moisture exert the largest influence on hydrogen yield.

  Článek se zabývá vysoce účinným procesem pro zplyňování biomasy založeném na konceptu vnitřně cirkulujícího fluidního vrstvy (VCFV). Byl vyvinut model pro předpověď teoretických hodnot koncentrací hlavních plynných složek v plynu produkovaném v zařízení s VCFV. Byl užit termodynamický sub-model, který byl integrován se zjednodušeným modelem pro fluidní zplyňovací reaktor. Tento model předpovídá teoretickou dosažitelnost koncentrace vodíku v suchém plynu až 61 obj. %. Srovnání s předpověďmi pro jednostupňové zplyňování ve fluidní vrstvě demonstruje výhody zařízení s VCFV. Hlavní výhodou je produkovaný plyn prakticky bez obsahu dusíku. Rozhodující vliv na obsah vodíku v plynu má poměr pára/palivo a vlhkost paliva.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163333