Počet záznamů: 1  

Conventional Pyrolysis of [-C≡C-SiMe2-C≡C-GeMe2-]n Polymer Precursor for Si/Ge/C Materials

 1. 1.
  0312113 - ÚCHP 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dřínek, Vladislav - Galíková, Anna - Šubrt, Jan - Fajgar, Radek
  Conventional Pyrolysis of [-C≡C-SiMe2-C≡C-GeMe2-]n Polymer Precursor for Si/Ge/C Materials.
  [Konvenční (tradiční) pyrolýza [-C≡C-SiMe2-C≡C-GeMe2-]n polymeru jako prekurzoru pro Si/Ge/C materiály.]
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Roč. 81, č. 2 (2008), s. 193-198. ISSN 0165-2370. E-ISSN 1873-250X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: pyrolysis * polymer * si/ge/c film
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
  Impakt faktor: 1.911, rok: 2008

  Synthesis and subsequent conventional pyrolysis of polymer precursor is reported. Fourier transformed IR and thermogravimetry analyses revealed that heating of the polymer precursor to 300 degrees C led to the cross-linking and partially to germanium separation in the cast films. Triple C C bonds transform into sp(3) carbon structure and Ge-C bonds break to form new Ge-H ones. Increasing of temperature to 700 and 1100 °C resulted in dehydrogenation and gradually germanium evaporation from films as showed by EDX. As a result, at 1100 °C Si/C films were prepared with embedded regions of germanium.

  Je popsána syntéza a konvenční pyrolýza polymeru.Furierova transformace IR a termogravimetrických dat prozrazuje, že ohřev polymeru do 300 °C vede k prokřížení a k částečné separaci germania ve vzniklém filmu.Trojná C C vazba mění sp(3) uhlíkovou strukturu, Ge-C vazba se trhá za vzniku nové Ge-H vazby. Zvýšení teploty ze 700 na 1100 °C vede k dehydrogenaci a Ge se postupně z filmu odpařuje, jak ukazuje EDX. Si/C film připravený při 1100 °C obsahoval oblasti pevně zakotveného e.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163258

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.