Počet záznamů: 1  

Migration distance and the effect of North Atlantic Oscillation on the spring arrival of birds in Central Europe

 1. 1.
  0312068 - ÚBO 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hubálek, Zdeněk - Čapek, Miroslav
  Migration distance and the effect of North Atlantic Oscillation on the spring arrival of birds in Central Europe.
  [Tahová vzdálenost a vliv Severoatlantické oscilace na přílet ptáků do střední Evropy.]
  Folia zoologica. Roč. 57, č. 3 (2008), s. 212-220. ISSN 0139-7893. E-ISSN 1573-1189
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: climate * NAO * phenology * temperature * weather * migration of birds * wintering area
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.522, rok: 2008
  http://www.ivb.cz/folia/57/3/212_220.pdf

  First arrival dates (FAD) of 45 migratory bird species recorded in Moravia (Czech Republic) in 109 spring seasons between 1881 and 2007 were correlated with winter North Atlantic Oscillation (NAO) index. The arrival occurred significantly earlier following high NAO winter index values in all short-distance migratory species (with a European or North African winter range) whereas in long-distance migrants (with sub-Saharan winter range). When the values of Pearson coefficient between NAO and FAD were correlated with the migration distance of all 45 bird spp., the correlation indicated that the distance was responsible for 68-72% of variation in the regression of birds' arrival on winter NAO index in central Europe.

  Údaje o příletech (FAD) 45 druhů tažných ptáků na Moravu ve 109 jarních sezónách mezi 1881 a 2007 byly korelovány se zimním indexem Severoatlantické oscilace (NAO). Při vysokých hodnotách NAO indexu byl přílet průkazně urychlen u všech druhů ptáků s krátkou tahovou vzdáleností (se zimovištěm v Evropě nebo severní Africe) na rozdíl od ptáků s dlouhou tahovou cestou (a zimovištěm v subsaharské Africe). Když byly hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu mezi NAO a FAD u všech 45 druhů vztaženy k tahové vzdálenosti, výsledná korelace ukázala, že tahová vzdálenost byla zodpovědná za 68-72% variability regrese příletu ptáků na zimní index NAO index.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163229

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.