Počet záznamů: 1  

Zeolites and Related Materials: Trends, Targets and Challenges

 1. 1.
  0311887 - ÚFCH JH 2011 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Demel, Jan - Sujandi, X. - Park, S.-E. - Čejka, Jiří - Štěpnička, P.
  Heterogeneous catalysts containing basic and palladium centres for Heck reaction.
  [Heterogenní katalyzátory obsahující bazická a palladiová centra pro Heckovu reakci.]
  978-0-444-53298-5. In: Zeolites and Related Materials: Trends, Targets and Challenges. 1. Oxford: Elsevier, 2008, s. 1283-1286. Studies in surface science and catalysis, Vol. 174. ISBN 978-0-444-53298-5
  Grant CEP: GA ČR GA104/05/0192; GA MŠMT(CZ) LC06070
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Heck reaction * supported catalysts * mesoporous sieves * palladium nanoparticles * bifunctional catalyst
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Heterogeneous catalysts for Heck reaction were prepared by the reaction of Pd(OAc)2 with various nitrogen pendants supported on mesoporous molecular sieves. The catalysts have been tested in the reaction of butyl acrylate with bromobenzene to give butyl cinnamate. When the interaction of the aminogroups with palladium was too strong, the reaction proceeded rather slowly or not at all. Catalyst with N-{2-(N,N-diethyl-amino)ethyl}amine group reached 90% of conversion after 30 minutes of reaction. Moreover, this catalyst was able to catalyse the reaction even without an external base i.e., to act as bifunctional catalyst.

  Byly připraveny heterogenní katalyzátory pro Heckovu reakci zakotvením octanu palladnatého na povrch mesoporézního molekulového síta modifikovaného různými aminoskupinami. Připravené katalyzátory byly testovány v reakci butylakrylátu s brombenzenem za vzniku butyl esteru skořicové kyseliny. Pokud byla interakce mezi aminoskupinou a palladiem příliš silná, reakce probíhala pomalu nebo neprobíhala vůbec. Katyzátor s N-{2-(N,N-diethyl-amino)ethyl}aminovou skupinou dosáhla 90 % konverze po 30 minutách reakce. Tento katalyzátor byl také schopen katalyzovat reakci i bez přidanné externí báze, tedy hrál roli bifunkčního katalyzátoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163106

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.