Počet záznamů: 1  

Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic

 1. 1.
  0311873 - GFÚ 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rajchl, M. - Uličný, David - Mach, K.
  Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic.
  [Záznam tektoniky a kompakce v jezerně-deltovém systému: miocén oherského riftu, Česká republika.]
  Sedimentology. Roč. 55, č. 5 (2008), s. 1419-1447. ISSN 0037-0746. E-ISSN 1365-3091
  Grant CEP: GA ČR GA205/01/0629
  Grant ostatní: GA MŽP(CZ) OG 13/02
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: extensional tectonics * Eger Graben * Miocene * forced folding * growth fault * compaction * delta
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.937, rok: 2008

  The Early Miocene Bílina Palaeodelta consists of fluvio-deltaic and lacustrine clastics deposited along the south-eastern margin of the extensional Most basin, part of the Eger Graben in north Bohemia (Czech Republic). The Bílina succession shows evidence of repeated advances of an axial deltaic system across a thick accumulation of organic material and clay in the hangingwall of an active fault.

  Sedimentární komplex bílinské delty raně miocénního stáří zahrnuje fluvio-deltová a jezerní klastika uložená podél jihovýchodního okraje mostecké pánve, části oherského riftu v severních Čechách. Bílinský sedimentární sled obsahuje doklady opakovaného postupu osního deltového systému do jezera, v nadloží mocné akumulace organického materiálu a jezerních jílů, podél aktivního poklesového zlomu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163097

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.