Počet záznamů: 1  

Impact of photosensitized oxidation and singlet oxygen on degradation of stabilized polymers

 1. 1.
  0311840 - ÚMCH 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jan - Nešpůrek, Stanislav - Pilař, Jan
  Impact of photosensitized oxidation and singlet oxygen on degradation of stabilized polymers.
  [Vliv fotoiniciované oxidace a singletního kyslíku na degradaci stabilizovaných polymerů.]
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 93, č. 9 (2008), s. 1681-1688. ISSN 0141-3910. E-ISSN 1873-2321
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100622; GA AV ČR KAN400720701; GA AV ČR IAA400500804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: photosensitized oxidation * singlet molecular oxygen * oxygenation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.320, rok: 2008

  Photooxidation, an important component of polymer weathering, is initiated by processes resulting from activities of excited polymer-inherent chromophores and photoactive additives and impurities. Quenching of excited species by ground state molecular oxygen, the common component of air, results in the formation of singlet state molecular oxygen 1O2 This active form of oxygen is a strong oxygenation agent attacking stabilized polymers. Resulting transformations of the polymer matrix and additives have a negative effect on the service life of polymers.

  Fotooxidace, jako významná složka procesu ovlivňující stárnutí polymerů, je iniciována procesy vycházejícími z aktivit chromoforů a fotoaktivních příměsí a nečistot přítomných v polymerech. Výsledkem zhášení excitovaných stavů takových látek molekulárním kyslíkem v základním stavu, který je běžnou složkou ovzduší, je tvorba molekulárního kyslíku v singletním stavu 1O2 Tato aktivní forma kyslíku je silným oxidačním činidlem napadajícím stabilizované polymery. Výsledkem takových procesů jsou transformace polymerní matrice a aditiv, které mají negativní vliv na dobu života polymerů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163072

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.