Počet záznamů: 1  

Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy

 1. 1.
  0311376 - GLÚ 2009 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Žigová, Anna - Šťastný, Martin - Krejčová, J.
  Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy.
  [Development of soils on loesses in anthropogenically affected and protected areas of Prague.]
  Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2008 - (Sobocká, J.; Kulhavý, J.), s. 307-313. ISBN 978-80-89128-44-0.
  [Půda v moderní informační společnosti : konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca /1./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.08.2007-23.08.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: pedogenesis, loess * anthropogenically affected area * protected area
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie

  Vývoj půd na spraších je diferencován v závislosti na podmínkách pedogeneze a antropickém ovlivňování daného území. Pro sledování pedogeneze s antropickým ovlivněním byla vybrána pokusná políčka Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Neporušené území reprezentuje přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí. Vývoj půd byl hodnocen na základě zrnitostního složení, chemických vlastností, charakteristik půdní organické hmoty, mineralogického složení jílové frakce a mikromorfologické analýzy. Výsledky ukázaly rozdíly v kvalitativních a kvantitativních charakteristikách půdní organické hmoty A horizontů v zemědělské krajině a chráněných území.

  The development of soils on loesses is differentiated depending on the conditions of pedogenesis and anthropogenic influence in the selected territory. Experimental fields of the Crop Research Institute in Praha-Ruzyně, v.v.i. were chosen for the observation of pedogenesis with anthropogenic factor. The territory with natural condition is represented by the Roztocký háj – Tiché údolí Nature Reserve. Soil development was evaluated on the basis of particle size distribution, chemical properties, character of soil organic matter, mineralogy of clay fraction and micromorphological analysis. The results revealed differences in the qualitative and quantitative parameters of soil organic matter of A horizons in agricultural landscape and in protected areas.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163002

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.