Počet záznamů: 1  

Analysis of a Low Density Meteoroid with Enhanced Sodium

 1. 1.
  0311125 - ASÚ 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Borovička, Jiří - Koten, Pavel - Spurný, Pavel - Štork, Rostislav
  Analysis of a Low Density Meteoroid with Enhanced Sodium.
  [Analýza meteoroidu s nízkou hustotou a zvýšeným obsahem sodíku.]
  Earth, Moon, and Planets. Roč. 102, 1-4 (2008), s. 485-493. ISSN 0167-9295. E-ISSN 1573-0794
  Grant CEP: GA ČR GA205/05/0543; GA AV ČR KJB300030502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: meteors * meteoroids * comets
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 1.033, rok: 2008

  The sporadic meteor number 07406018, observed by image intensified video cameras, showed a pronounced deceleration along its trajectory. We have applied the erosion model to analyze simultaneously the deceleration and light curve. We have found that the meteoroid had a low density of about 500 kg/m3, consistent with its cometary orbit. The meteoroid structure was, nevertheless, markedly different from the Draconid meteoroids, studied recently with the same model. The size of the constituent grains was larger and the erosion energy was higher than in Draconids. The meteor spectrum was also different from Draconid spectra and showed very bright Na lines. The meteoroid composition was probably different from normal cometary composition.

  Sporadický meteor číslo 07406018, který jsme pozorovali videokamerami se zesilovači obrazu, vykazoval výrazné brždění podél své dráhy. Pro analýzu brždění a světelné křivky jsme použili erozní model. Zjistili jsme, že meteoroid měl nízkou hustotu okolo 500 kg/m3, což je v souladu s jeho kometární drahou. Struktura meteoridu byla nicméně výrazně odlišná od kometárních meteoroidů z roje Drakonid, které jsme nedávno studovali pomocí stejného modelu. Strukturální zrna byla větší a erozní energie byla vyšší než v případě Drakonid. Také spektrum bylo odlišné a obsahovalo velmi jasné čáry sodíku. Složení meteoroidu bylo tudíž pravděpodobně odlišné od normálního kometárního složení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162822

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.