Počet záznamů: 1  

Detecting dispersal of Nuphar lutea in river corridors using microsatellite markers

 1. 1.
  0311077 - BU-J 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Fér, T. - Hroudová, Zdenka
  Detecting dispersal of Nuphar lutea in river corridors using microsatellite markers.
  [Zjištění způsobu šíření Nuphar lutea v řekách pomocí mikrosatelitových markerů.]
  Freshwater Biology. Roč. 53, č. 7 (2008), s. 1409-1422. ISSN 0046-5070
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB6111304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Nuphar lutea * dispersal * river corridors
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.704, rok: 2008

  Genetical variation of Nuphar lutea plants from the catchments of the Cidlina river, the Mrlina river and the Labe river was studied using microsatellite markers. The results showed surprisingly rare vegetative long-distance dispersal of this species, downstream dispersal by seeds and significant positive autocorrelation among individuals at within-river distances of up to 25 km. Repeated dispersal by seeds over distances in the range tens of kilometers appears to be common.

  Byla studována genetická variabilita Nuphar lutea z lokalit v povodí řek Cidlina, Mrlina a Labe s použitím mikrosatelitových markerů. Ukázala se překvapivě nízká efektivita vegetativního šíření tohoto druhu na dlouhé vzdálenosti, prokázalo se šíření semeny po proudu řek a pozitivní autokorelace mezi jedinci na téže řece až do vzdálenosti 25 km. Zdá se, že opakované šíření semeny na vzdálenosti desítek km je obvyklým jevem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162788