Počet záznamů: 1  

Microemulsion droplets decorated by Brij700 block copolymer: Phase behavior and structural investigation by SAXS and SANS

 1. 1.
  0310949 - ÚJF 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sommer, C. - Deen, G.R. - Pedersen, J. S. - Strunz, Pavel - Garamus, M.V.
  Microemulsion droplets decorated by Brij700 block copolymer: Phase behavior and structural investigation by SAXS and SANS.
  [Microemulsion kapky zdobí Brij700 blok kopolymer: Phase chování a strukturální šetření, které SAXS a SANS.]
  Langmuir. Roč. 23, č. 12 (2007), s. 6544-6553. ISSN 0743-7463
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: small-angle scattering * excluded-volume interactions * nonionic surfactant films
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 4.009, rok: 2007

  The phase behavior and structure of a four-component microemulsion system forming droplets with an oil core surrounded by the non-ionic C12E5 surfactant in water and "decorated" by long PEO chains using the block copolymer/surfactant Brij 700 has been studied. The surfactant-to-oil volume ratio, the coverage density of the droplets with decorating molecules, and the temperature were varied. For a surfactant-to-oil volume ratio of 2, the solutions form isotropic and clear solutions at room temperature, and the addition of Brij molecules stabilize the micelles: the transition to an opaque phase is shifted to higher temperatures as the surface coverage increases. At a surfactant-to-oil ratio of 1, the isotropic microemulsion phase is confined to a very narrow range of temperature, which location is shifted to increasing temperature, as the amount of Brij at the surface of the droplet is increased.

  Fáze chování a strukturu čtyř-konstrukční microemulsion systém tvořící kapky s olejem jádro obklopené non-ionic C12E5 povrchově aktivní látky ve vodě a "vyzdobený" starých lidí řetězců pomocí blokových kopolymer / surfaktant Brij 700 byl zkoumán. Povrchově aktivní látky-k-poměr objemu ropy, pokrytí hustota na kapičky s zdobení molekul a teplota byla pestrá. Pro povrchově aktivní látky-na-oleje objem poměr 2, řešení formou izotropicky a jasné řešení při pokojové teplotě, a navíc z Brij molekul stabilizaci micely: přechod na neprůhledný fázi se posune na vyšší teploty jako plocha pokrytí zvýší. Na povrchově aktivní látky-na-oleje poměr 1, izotropicky microemulsion fáze je omezena na velmi úzkém rozmezí teplot, které místo je posunuto ke zvýšení teploty, jako výše Brij na povrchu se kapička je zvýšena.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004715

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.