Počet záznamů: 1  

Tissue signaling pathways in the regulation of life-span and reproduction in females of the linden bug, Pyrrhocoris apterus

 1. 1.
  0310928 - BC 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hodková, Magdalena
  Tissue signaling pathways in the regulation of life-span and reproduction in females of the linden bug, Pyrrhocoris apterus.
  [Tkáňové interakce při řízení délky života a reprodukce u samic ploštice Pyrrhocoris apterus.]
  Journal of Insect Physiology. Roč. 54, č. 2 (2008), s. 508-517. ISSN 0022-1910. E-ISSN 1879-1611
  Grant CEP: GA ČR GA206/05/2222; GA MŠMT LC07032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: pars intercerebralis * Corpus allatum * ovary
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.155, rok: 2008

  Molecular studies on Drosophila melanogaster have identified a number of genes related to aging, but the hormonal regulation of a trade-off between life-span and fecundity is not understood. To unravel the physiological basis of the cost of reproduction, a new insect model the linden bug Pyrrhocoris apterus was employed. The paper reports the first experimental analysis of interactions among tissues, implicated in reproductive physiology, in relation to the regulation of life-span in an insect with a wild (non-manipulated) genotype. The data show that life-span and reproduction are linked by signals from the pars intercerebralis of the brain (presumably insulin-like peptides) and the corpus allatum (juvenile hormone), but, in contrast with the widely held view, neither production of eggs, nor ovary-signaling are costly to female longevity.

  Molekulární studie u Drosophila melanogaster umožnily identifikaci několika genů, které ovlivňují stárnutí, ale hormonální řízení vztahu (trade-off) mezi délkou života a plodností zůstává nejasné. Pro objasnění fyziologické podstaty nákladů reprodukce byl použit nový model, ploštice Pyrrhocoris apterus. Publikace přináší první experimentální analýzu interakcí mezi tkáněmi, které mají vztah k reprodukci, při řízení délky života hmyzu s divokým (nemanipulovaným) genotypem. Výsledky ukazují, že délka života a reprodukce jsou propojeny signály z pars intercerebralis mozku (pravděpodobně peptidy podobné inzulinu) a corpus allatum (juvenilní hormon), ale, na rozdíl od všeobecně uznávaného názoru, ani produkce vajíček, ani signály z ovarií nemají vliv na délku života samic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162663

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.