Počet záznamů: 1  

Physcia aipolioides – ein Beispiel einer invasiven Flechte oder einer unterschätzten Verbreitung?

 1. 1.
  0310913 - BÚ 2009 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
  Lisická, E. - Lackovičová, A. - Liška, Jiří - Lökös, L. - Lisický, M. J.
  Physcia aipolioides – ein Beispiel einer invasiven Flechte oder einer unterschätzten Verbreitung?
  [Physcia aiipolioides - an example of an invasive lichen or an understimated distribution?]
  Sauteria. Roč. 15, - (2008), s. 303-318
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600050712
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: lichenized Ascomycetes * Slovakia * Czech Republic
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Die Flechte Physcia aipolioides ist eine photo- und nitrophile Spezies, die sich seit ihrer Beschreibung im Jahre 1947 auf einem relativ großen Gebiet in Südund Zentralmähren, Ostösterreich und der Südwestslowakei ausgebreitet hat. Die Flechte zeigt sowohl in der Slowakei, als auch in Tschechien und Österreich ein ähnliches Verbreitungsmuster: ein geschlossenes Areal und wenige, ziemlich weit davon entfernte Fundorte. Der Anstieg der Zahl der Lokalitäten in Tschechien und in der Slowakei und zugleich die Toxitoleranz der Art haben in den 1980er und 1990er Jahren zu der Vermutung geführt, dass sich die Art invasiv ausgebreitet hat. Die Flechte kommt auch in Ungarn vor und neue Funde aus Bulgarien und Montenegro zeugen von einem wahrscheinlich viel größerem Areal, als man bisher vermutet hat. Die Ökologie und Verbreitung der Flechte werden diskutiert im Zusammenhang mit den Faktoren, die ihr Verbreitungsgebiet beeinflussen könnten.

  The lichen Physcia aipolioides has been recorded from a relatively large area since its description in 1947, based on few collections from S Moravia and SW Slovakia. In Slovakia, the Czech Republic as well as in Austria, the lichen shows a similar distribution pattern: a continuous distribution area and few outliers in fairly remote localities. An increase of the number of localities in Czechia and Slovakia, together with the toxitolerance of the lichen, led in the 1980s and 1990s to the assumption that the species spread invasively. The lichen also occurs in Hungary, and the latest records from Bulgaria and Montenegro indicate that its distribution area might be probably even much larger. The ecology and distribution of the species are discussed with respect to factors affecting its potential to spread.

  LIšejník Physcia aipolioides byl zaznamenán na poměrně velkém území od svého popisu v r. 1947 založeném na sběrech z J Moravy a JZ Slovenska. Rozšíření v ČR, na Slovensku a v Rakousku má podobný charakter: souvislý areál a několika odlehlejsími jednotlivými lokalitami. Nárůst počtu lokalit v ČR a SR spolu s tolerancí lišejníku vůči zněčištění vedlo k domněnkácm, že se může invazivně šířit. Lišejník se vyskytuje ještě v Maďarsku a nově byl zjištěn též v Bulharsku a v Černé Hoře, což naznačuje, že jeho areál může být daleko větší. Rozšíření a ekologie tohoto lišejníku jsou diskutovány s ohledem na faktory ovlivňující šíření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162650

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.