Počet záznamů: 1  

The role of Pax genes in eye evolution

 1. 1.
  0310875 - ÚMG 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozmik, Zbyněk
  The role of Pax genes in eye evolution.
  [Role Pax genů v evoluci oka.]
  Brain Research Bulletin. Roč. 75, 2-4 (2008), s. 335-339. ISSN 0361-9230. E-ISSN 1873-2747
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500520604; GA MŠMT(CZ) 1M0520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: eye * Pax * evolution
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.281, rok: 2008

  Anatomically widely different designs of animal eyes have long been thought to arise independently multiple times during evolution. This morphology-based view has been challenged by the identification of a highly conserved transcription factor Pax6 that plays a key role in eye development in both flies and mammals. The origin of Pax genes predates the origin of eyes and the nervous system since a PaxB-like gene, belonging to the Pax2/5/8 gene subfamily, was identified in sponge lacking nervous system. Structurally similar PaxB gene is implicated in visual system development in jellyfish, the most basal organism possessing complex eyes. The widespread use of Pax genes in the genetic program underlying eye formation throughout the animal kingdom raises a question why certain transcription factors have been frequently redeployed to build eyes. A model is proposed that provides a plausible explanation for the apparently ancient role of Pax genes in eye evolution.

  Dloho byl zastáván názor, že anatomicky velmi odlišná provedení očí u živočichů vznikala nezávisle, několikrát po sobě během evoluce. Tento názor, založený na zkoumání morfologie, byl zpochybněn identifikací vysoce konzervovaného transkripčního faktoru Pax6, který hraje klíčovou roli ve vývoji oka u hmyzu i savců. Nález genu shodného s Pax-B, patřící do podrodiny Pax2/5/8 genů v houbách postrádajících nervový systém potvrzuje, že původ Pax genů předchází původu očí a nervového systému. Strukturně podobný PaxB gen je zahrnutý ve vývoji vizuálnho systému u med[zy, nejjednoduššího organismu, který vlastní složené oči. Velmi rozšířené použití Pax genů v genetickém programu zásadním pro formaci oka po celé živočišné říši podněcuje otázku, proč byly určité transkripční faktory opakovaně přemístěny, aby se vytvořily oči. Je navrhován model, který poskytuje věrohodné vysvětlení pro zdánlivě prastarou funkci Pax genů v evoluci oka.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162619

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.