Počet záznamů: 1  

Eye evolution: lens and cornea as an upgrade of animal visual system

 1. 1.
  0310874 - ÚMG 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Jonášová, Kristýna - Kozmik, Zbyněk
  Eye evolution: lens and cornea as an upgrade of animal visual system.
  [Evoluce oka: čočka a rohovka jako zdokonalení živočišného vizuálního systému.]
  Seminars in Cell & Developmental Biology. Roč. 19, č. 2 (2008), s. 71-81. ISSN 1084-9521. E-ISSN 1096-3634
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500520604; GA MŠMT(CZ) 1M0520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: eye * lens * cornea
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.528, rok: 2008

  Lens-containing eyes are a feature of a surprisingly broad spectrum of organisms across the animal kingdom that represent a significant improvement of simple eye composed of just photoreceptor cells and pigment cells. It is apparent that such an upgrade of animal visual system has originated numerous times during evolution since many distinct strategies to enhance light refraction through the use of lens and cornea have been utilized. In addition to having an ancient role in prototypical eye formation, Pax transcription factors were convergently recruited for regulation of structurally diverse crystallins and genes affecting morphogenesis of various lens-containing eyes.

  Oči obsahující čočky jsou znakem překvapivě širokého spektra organismů napříč živočišnou říší. Představují významné zdokonalení jednoduchého oka složeného jen z fotoreceptorů a pigmentových buněk. Je zřejmé, že zdokonalení zrakového systému vzniklo mnohokrát během evoluce. Mnoho odlišných strategií zvýšilo lom světla díky použití čoček a rohovky. Kromě starobylé role v prototypu oční formace byly transkripční faktory Pax rekrutovány pro regulaci strukturně rozdílných krystalinů a genů ovlivňujících morfogenezi různých očí obsahujících čočky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162618

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.