Počet záznamů: 1  

The Veldkamp Space of Two-Qubits

 1. 1.
  0310811 - ÚFCH JH 2009 RIV UA eng J - Článek v odborném periodiku
  Saniga, M. - Planat, M. - Pracna, Petr - Havlicek, H.
  The Veldkamp Space of Two-Qubits.
  [Veldkapův prostor dvou qubitů.]
  Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications. Roč. 3, - (2007), 075-1-7. ISSN 1815-0659
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: generalized quadrangles * Veldkamp spaces * Pauli oprators of two-qubits
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Given a remarkable representation of the generalized Pauli operators of two-qubits in terms of the points of the generalized quadrangle of order two, W(2), it is shown that specific sub- sets of these operators can also be associated with the points and lines of the four-dimensional projective space over the Galois field with two elements - the so-called Veldkamp space of W(2). A novelty is the recognition of unicentric triads and specific pentads of the Pauli operators.

  Pro zvláštní reprezentaci zobecněných Pauliho operátorů dvou qubitů ve formě bodů zobecněného čtyřúhelníku řádu dva, W(2), se ukazuje, že určité podmnožiny těchto operátorů mohou být ztotožněny s body a přímkami čtyřrozměrného projektivního prostoru nad polem Galois se dvěma prvky – tzv. Veldkampovým prostorem W(2). Novým poznatkem je rozpoznání unicentrických trojic a specifických pětic Pauliho operátorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162575

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.