Počet záznamů: 1  

Development of the tangential mode in the Raman spectra of SWCNT bundles during electrochemical charging

 1. 1.
  0310741 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalbáč, Martin - Kavan, Ladislav - Dunsch, L. - Dresselhaus, M. S.
  Development of the tangential mode in the Raman spectra of SWCNT bundles during electrochemical charging.
  [Vývoj tangenciálního modu v Ramanských spektrech shluků SWCNT během elektrochemického nabíjení.]
  Nano Letters. Roč. 8, č. 4 (2008), s. 1257-1264. ISSN 1530-6984. E-ISSN 1530-6992
  Grant CEP: GA AV ČR KJB400400601; GA ČR GC203/07/J067; GA MŠMT LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: wall carbon nanotubes * spectroelectrochemistry * fullerenes
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 10.371, rok: 2008

  The detailed analysis of the in-situ Raman spectroelectrochemical behavior of single walled carbon nanotube (SWCNT) bundles is presented. The Raman modes of metallic SWCNTs exhibit striking changes even before the potential of the first van Hove singularity is achieved. Special attention has been paid to the development of the tangential (TG) mode broadening, which subsequently vanishes if the potential is shifted away from Vg = 0. The tangential mode band has been fitted by four components. During the electrochemical doping three components of the tangential mode follow the predictions of a theoretical model for the LO modes of metallic tubes based on the Kohn anomaly. On the other hand, the behavior of the fourth component is consistent with a model based on electron-plasmon coupling. The TO mode of metallic tubes has been identified only at a doping level corresponding to 1.0 V or above.

  V této práci je prezentována podrobná analýza in-situ Raman spektroelektrochemického chování jednostěnných uhlíkových nanotub (SWCNT). Ramanské mody kovových SWCNT vykazují dramatické změny ještě dříve než aplikované napětí dosáhne první Van Hove singularity. Zvláštní pozornost byla věnována rozšíření tangenciálního (TG) modu, které se vytrácí pokud je potenciál odlišný od Vg = 0. Pás tangenciálního modu byl fitován pomocí čtyř komponent. Během elektrochemického dopování tři komponenty tangenciálního modu následovaly předpovědi a teoretický model založený na Kohn anomaly pro LO mody kovových tub. Na duhé straně chování čtvrté komponenty bylo konsistentní s modelem založeným na elektron-plasmon coupling. TO mod kovových tub byl identifikován pouze při úrovních dopování jež odpovídaly 1.0 V nebo více. Naše výsledky také ukazují, že chování TG modu je asymetrické vzhledem k aplikovanému kladnému a zápornému napětí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162515

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.