Počet záznamů: 1  

Valence-State Alternatives in Diastereoisomeric Complexes [(acac)2Ru(.mu.-QL)Ru(acac)2]n (QL2- = 1,4-Dioxido-9,10-anthraquinone, n = +2, +1, 0, -1, -2)

 1. 1.
  0310640 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Maji, S. - Sarkar, B. - Mobin, S. M. - Fiedler, Jan - Urbanos, F. A. - Jimenez-Aparicio, R. - Kaim, W. - Lahiri, G. K.
  Valence-State Alternatives in Diastereoisomeric Complexes [(acac)2Ru(.mu.-QL)Ru(acac)2]n (QL2- = 1,4-Dioxido-9,10-anthraquinone, n = +2, +1, 0, -1, -2).
  [Alternativy valenčních stavů v diastereoisomerických komplexech [(acac)2Ru(.mu.-QL)Ru(acac)2]n (QL2- = 1,4-Dioxido-9,10-anthraquinone, n = +2, +1, 0, -1, -2).]
  Inorganic Chemistry. Roč. 47, č. 12 (2008), s. 5204-5211. ISSN 0020-1669. E-ISSN 1520-510X
  Grant CEP: GA MŠMT OC 140; GA MŠMT LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: diastereoisometric complexes * spectroelectrochemistry * EPR
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.147, rok: 2008

  The title complexes were obtained in neutral form (n = 0) as rac (1) and meso isomers (2). 2 was crystallized for X-ray diffraction and its temperature-dependent magnetism studied. It contains two antiferromagnetically coupled ruthenium(III) ions, bridged by the quinizarine dianion QL2- (quinizarine = 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone). The potential of both the ligand (QLo -> QL4-) and the metal complex fragment combination [(acac)2RuII]2 -> {[(acac)2RuIV]2}4+ to exist in five different redox states creates a large variety of combinations, which was assessed for the electrochemically reversibly accessible 2+, 1+, 0, 1-, 2- forms using cyclic voltammetry as well as EPR and UV-vis-NIR spectroelectrochemistry. Metal-based oxidation of [(acac)2RuIII(.mu.-QL2-)RuIII(acac)2] to a mixed-valent intermediate and ligand-centered reduction to a radical complex is assumed.

  Titulní komplexy byly získány v neutrální formě (n = 0 ) jako rac (1) a meso izomery (2). 2 byl vykrystalován pro rentgenovou difrakci a byl studován jeho teplotně závislý magnetismus. Obsahuje dva antiferromagneticky spojené ruthenium(III) ionty, přemostěné quinizarinovým dianionem QL2- (quinizarin = 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone). Možnost ligandu (QLo -> QL4-) i komplexního kovového fragmentu [(acac)2RuII]2 -> {[(acac)2RuIV]2}4+ existovat v pěti různých redox stavech vytváří velkou rozmanitost kombinací, které byly vyhodnoceny s použitím cyklické voltametrie, jakož i EPR a UV-VIS-NIR spektroelektrochemií pro electrochemicky reversibilně dostupné 2+, 1+, 0, 1-, 2- formy. Lze usuzovat, že oxidace [(acac)2RuIII(.mu.-QL2-) RuIII(acac)2] probíhá na kovu za tvorby meziproduktu se smíšenou valencí, redukce je soustředěna na ligandu a vzniká radikálový komplex.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004705

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.