Počet záznamů: 1  

Odhady absolutního kardiovaskulárního rizika v České republice

 1. 1.
  0310564 - ÚI 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Reissigová, Jindra - Zvárová, Jana
  Odhady absolutního kardiovaskulárního rizika v České republice.
  [Estimates of Absolute Cardiovascular Risk in the Czech Republic.]
  Praktický lékař. Roč. 88, č. 5 (2008), s. 288-292. ISSN 0032-6739
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: framinghamská studie * SCORE studie * odhad kardiovaskulárního rizika * validační studie
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  Cílem bylo vyhodnotit přesnost odhadů absolutního desetiletého kardiovaskulárního rizika u mužů z České republiky, a to a) rizika ischemické choroby srdeční (ICHS) odhadovaného dle framinghamské rizikové funkce (1998) a b) rizika fatálního kardiovaskulárního onemocnění odhadovaného dle SCORE nomogramu (2005). Platnost odhadů byla ověřována v rámci longitudinální primární studie rizikových faktorů aterosklerózy (STULONG). Kalibrační přesnost odhadů se vyhodnotila Hosmerovým-Lemeshowým testem, diskriminační přesnost ROC křivkou. Framinghamská riziková funkce (1998) významně (p=0,013) podhodnocovala riziko ischemické choroby srdeční mužů (n=646). SCORE nomogram (2005) odhadoval fatální kardiovaskulární riziko mužů (n=1025) lépe vyjma osob vysoce rizikových. Celkově však nebyl mezi pozorovaným a odhadnutým SCORE rizikem významný rozdíl (p=0,068). Diskriminační přesnost framinghamské rizikové funkce byla 63.8 % a SCORE nomogramu (2005) 75,0 %.

  The aim was to validate estimates of absolute ten-year cardiovascular risk in men from the Czech Republic: a) the risk of coronary heart diseases (CHD) estimated by the Framingham risk function (1998), and b) the risk of fatal cardiovascular disease estimated by the SCORE nomogram (2005). The estimates were validated within the longitudinal primary prevention study of atherosclerotic risk factors (STULONG). Calibration and discrimination accuracies of the estimates were evaluated by the Hosmer-Lemeshow test and ROC curve, respectively. The Framingham risk function (1998) significantly (p=0.013) underestimated the risk CHD of men (n=646). The SCORE nomogram (2005) estimated the risk of fatal cardiovascular risk of men (n=1025) better excluding men at high-risk. Totally, no significant difference between the observed and estimated SCORE risk was found (p=0.068). Discrimination accuracy of the Framingham risk function was 63.8 % and the SCORE nomogram (2005) 75.0 %.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162390

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.