Počet záznamů: 1  

Nematode assemblages indicate soil restoration on colliery spoils afforested by planting different tree species and by natural succession

 1. 1.
  0310524 - BC 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Háněl, Ladislav
  Nematode assemblages indicate soil restoration on colliery spoils afforested by planting different tree species and by natural succession.
  [Společenstva hlístic indikují obnovu půdy na výsypkách hlušiny z uhelných dolů, které byly zalesněny výsadbami různých druhů stromů a přirozenou sukcesí.]
  Applied Soil Ecology. Roč. 40, č. 1 (2008), s. 86-99. ISSN 0929-1393. E-ISSN 1873-0272
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS600660505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: nematoda * diversity * maturity
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 2.247, rok: 2008

  Soil nematodes were studied in 28 afforested sites on clay colliery spoil from opencast mining in the Czech Republic. The afforestations had four replicate sites and were represented by 20-33-year-old plantations of oak, alder, linden, spruce, larch, pine and sites left to natural succession. The total abundance of nematodes in deciduous plantations plus natural successions was 1156x103 ind/m2 and in coniferous plantations 1236x103 ind/m2. The abundance of plant parasites and omnivores was significantly greater in deciduous than in coniferous plantations. The abundance of root-fungal feeders dominated by Filenchus was greater in spruce and pine plantations than in deciduous plantations. Bacterivorous Plectus predominated in larch plantations.

  Půdní hlístice byly studovány na 28 zalesněných stanovištích na jílovitých výsypkách hlušiny z povrchových uhelných dolů v České republice. Každý typ zalesnění měl čtyři stanoviště, byl reprezentován 20-33 let starými výsadbami dubu, olše, lípy, smrku, modřínu, borovice a místy ponechanými přirozené sukcesi. Celková abundance hlístic ve výsadbách listnatých stromů a přirozené sukcesi byla 1156 x 103 ind/m2 a ve výsadbách jehličnanů 1236 x 103 ind/m2. Abundance parazitů rostlin a omnivorů byla signifikantně vyšší v listnatých než v jehličnatých výsadbách. Abundance fyto-mykofágů s dominantním rodem Filenchus byla vyšší ve výsadbách smrku a borovice než ve výsadbách listnáčů. Bakterifágní rod Plectus dominoval ve výsadbách modřínu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162361

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.