Počet záznamů: 1  

Effect of dominant ground vegetation on soil organic matter quality in a declining mountain spruce forest of central Europe

 1. 1.
  0310385 - ÚVGZ 2009 RIV FI eng J - Článek v odborném periodiku
  Bonifacio, E. - Santoni, S. - Cudlín, Pavel - Zanini, E.
  Effect of dominant ground vegetation on soil organic matter quality in a declining mountain spruce forest of central Europe.
  [Vliv dominant přízemní vegetace na kvalitu půdní organické hmoty v chřadnoucích horských smrkových porostech střední Evropy.]
  Boreal Environment Research. Roč. 13, č. 2 (2008), s. 113-120. ISSN 1239-6095. E-ISSN 1797-2469
  Grant CEP: GA MŠMT OC E38.001
  Grant ostatní: EU(IT) PL013388
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Decomposition * Ecosystems * Succession * Heathland * Stands
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.620, rok: 2008

  Grasses and shrubs constitute a high proportion of the total biomass in declining forest stands and may deeply affect soil organic matter. We fractionated the organic matter of Oa horizons from the Krkonose Mts. into humic and fulvic acids (HA and FA) and related the differences to the dominant ground vegetation Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa and Molinia caerulea. Organic C was higher under M. caerulea than under Vaccinium myrtillus, but the humification rate was similar at all sites. A higher proportion of HA was found under M. caerulea, indicating that differences in species lead to variations in the quality of humic substances, but not in the quantitative aspects of the humification process. Regarding the importance of HA and FA in soil development, the findings suggest that, upon forest decline, major changes may be expected not only in the 0 horizons, but also in the whole soil profile.

  Trávy a keříky tvoří velké procento biomasy v chřadnoucích smrkových porostech a mohou silně ovlivňovat půdní organickou hmotu. Organická hmota Oa půdního horizontu z lokality v Krkonoších byla frakcionována na humusové kyseliny (HA) a fulvokyseliny (FA) a byla zjišťována závislost jejího složení na dominantách přízemní vegetace Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa a Molinia caerulea. Větší množství organického C bylo nalezeno pod porosty M. caerulea ve srovnání s Vaccinium myrtillus, ale míra humifikace byla u všech dominant obdobná. Vyšší podíl HA byl zjištěn pod porosty M. caerulea. Z toho vyplývá, že dominanty porostu mohou ovlivňovat kvalitu humusu, ale nemají vliv na kvantitativní aspekty humifikačního procesu. Vzhledem k významu HA a FA v půdotvorném procesu lze z výsledků usuzovat, že v průběhu procesu chřadnutí lesa může docházet k významným změnám nejen v humusových horizontech, ale v celém půdním profilu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162266

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.