Počet záznamů: 1  

Data Evaluation of Laminar Flow Diffusion Chamber Nucleation Experiments

 1. 1.
  0310318 - ÚCHP 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mitrakos, D. - Ždímal, Vladimír - Brus, David - Housiadas, C.
  Data Evaluation of Laminar Flow Diffusion Chamber Nucleation Experiments.
  [Vyhodnocení výsledků nukleačních experimentů z průtočné difúzní komory s laminárním lokem různými výpočetními metodami.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 129, č. 5 (2008), , 054503-1-054503-7. ISSN 0021-9606. E-ISSN 1089-7690
  Grant CEP: GA MŠMT ME 699
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: flow diffusion cjhamber * homogeneous nucleation * experimental data
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.149, rok: 2008

  The present work investigates the influence of the used computational methodology on the derived nucleation curves. To this end a reanalysis is made of previous LFDC experiments of 1-butanol nucleation in helium using two different methods. The first method is based on single fluid heat and vapor transport in the carrier gas ignoring the aerosol processes, as commonly made in LFDC data evaluations. The second method is more comprehensive as is based on multidimensional computational fluid-particle dynamics. The calculations are made under the usual simplification of one-way coupling between fluid flow and particles, which is a valid approximation in most practical aerosols, while full aerosol dynamical effects are accommodated. Similar results were produced by the two methods. This finding corroborates the usual practice of omitting aerosol calculations in LFDC experimental data evaluation.

  Tato práce studuje vliv výpočetní metodiky na výsledné nukleační křivky. V práci je dvěma různými metodami provedena analýza předchozích experimentů z průtočné difúzní komory s laminárním lokem (LFDC), kde byla studována nukleace 1-butanolu v heliu. První metoda je založena prostém přenosu tepla a hmoty v paroplynné směsi při zanedbání aerosolových procesů, což je obvyklý postup při vyhodnocení dat z LFDC. Druhá, složitější metoda je založena na výpočetní dynamice tekutin (CFD ) ve více rozměrech se zahrnutím částic. Při výpočtech je provedeno obvyklé zjednodušení s jednocestným propojením mezi tokem tekutiny a částicemi, což je aproximace platná ve většině praktických situaci v aerosolech, všechny vlivy dynamiky aerosolu jsou vzaty v úvahu. Obě metody došly k podobným výsledkům. Toto zjištění podporuje obvyklou praxi vynechávat dynamiku aerosolu při vyhodnocování experimentálních dat z LFDC.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162225

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.