Počet záznamů: 1  

Bubbling Controlled by Needle Movement

 1. 1. 0310271 - UCHP-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vejražka, Jiří - Zedníková, Mária - Stanovský, Petr - Růžička, Marek - Drahoš, Jiří
  Bubbling Controlled by Needle Movement.
  [Tvorba bublin řízená pohybem jehly.]
  Fluid Dynamics Research. Roč. 40, 7-8 (2008), s. 521-533. ISSN 0169-5983
  Grant CEP: GA ČR GP101/05/P229; GA ČR(CZ) GA104/05/2566
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: bubble * detechment * control
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.012, rok: 2008

  A device for on-demand production of bubbles is presented. The device is based on a movable needle, through which air is injected. Bubbling is controlled by a rapid needle movement, which induces the bubble detachment. Conditions for proper function of the device include the limit on the flow rate through the needle, sufficient pressure drop of the needle and an adequate needle acceleration. Functionality of the device is demonstrated. Bubbling from a stationary needle is also discussed and a scaling for bubble size is provided for the case of short needles, to which a constant flow rate is imposed through tubes of a finite volume.

  Práce popisuje zařízení pro řízenou tvorbu bublin, které je založeno na pohybu jehly, skrze kterou se přivádí do kapaliny vzduch. Rychlým pohybem jehly je dosaženo odtrhu bubliny. Pro správnou funkci zařízení musí být splněny podmínky udávající maximální průtok vzduchu jehlou, dostatečná tlaková ztráta jehly a dostatečné zrychlení jehly. Práce demonstruje funkčnost zařízení. Dále je diskutována tvorba bublin na nepohyblivé jehle a je odvozen odhad velikosti bublin, které vznikají na krátké jehle, do které je vzduch přiváděn skrze trubičky o konečném objemu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162193