Počet záznamů: 1  

The back stresses in creep of a Fe–30Al–4Cr intermetallic alloy with addition of Zr

 1. 1.
  0310252 - ÚFM 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Ferdinand
  The back stresses in creep of a Fe–30Al–4Cr intermetallic alloy with addition of Zr.
  [Zpětná napětí při creepu intermetalické slitiny Fe-30Al-4Cr s přídavkem Zr.]
  Scripta Materialia. Roč. 59, č. 1 (2008), s. 59-62. ISSN 1359-6462. E-ISSN 1872-8456
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/0409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Intermetallic compound * Dislocation mobility * Mechanical properties
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Impakt faktor: 2.887, rok: 2008

  The creep behaviour of an Fe–Al–Zr alloy was examined at temperatures from 873 to 1073 K. Back stresses such as threshold stress and internal stress are evaluated. The activation volume of dislocation motion is estimated from measured values of creep rate and internal stress. Creep rate is determined to be inhibited by particles at 873 K and 923 K and is controlled by dislocation motion in a single-phase matrix at temperatures from 973 to 1073 K.

  Creepové chování slitiny Fe–Al–Zr bylo studováno při teplotách od 873 do 1073 K. Byla vyhodnocována zpětná napětí a to prahové napětí a vnitřní napětí. Aktivační objem pohybu dislokací byl určován z měřených hodnot rychlosti creepu a vnitřního napětí. Rychlost creepu je zpomalována částicemi precipitátů při teplotách 873 K a 923 K a je kontrolována pohybem dislokací v jednofázové matrici při teplotách od 973 do 1073 K.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162178

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.