Počet záznamů: 1  

Excitational metamorphosis of surface flowfield under an impinging annular jet

 1. 1.
  0310249 - UT-L 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tesař, Václav - Trávníček, Zdeněk
  Excitational metamorphosis of surface flowfield under an impinging annular jet.
  [Metamorfóza proudového pole způsobená excitací na povrchu vystaveném impaktnímu anulárnímu proudění.]
  Chemical Engineering Journal. Roč. 144, č. 2 (2008), s. 312-316. ISSN 1385-8947
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1499; GA AV ČR IAA200760705
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: jets * impinging jets * flow topology * annular jets * stagnation points
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 2.813, rok: 2008
  http://www.sciencedirect.com/

  In the course of development of controlled impinging jets, a strange phenomenon was discovered: a reversal of topological character of the surface flows occurring when oscillation is superimposed on the supply flow into an annular nozzle generating the impinging jet. The change is of importance for heat and mass transfer applications.

  Při vývoji řízených impaktních proudění byl nalezen podivný jev: obrácení topologického charakteru proudění nad povrchem, k němuž dojde účinkem oscilací superponovaných na průtok tekutiny přiváděný do mezikruhové trysky generující impaktní proudění. Změna je významná pro aplikace týkající se přestupu tepla a-nebo hmoty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162175