Počet záznamů: 1  

Comparison of conventional and small punch creep tests of mechanically alloyed Al–C–O alloys

 1. 1.
  0310248 - ÚFM 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Ferdinand - Milička, Karel
  Comparison of conventional and small punch creep tests of mechanically alloyed Al–C–O alloys.
  [Porovnání konvenčních a protlačovacích creepových zkoušek mechanicky legovaných slitin Al-C-O.]
  Materials Characterization. Roč. 59, č. 7 (2008), s. 961-964. ISSN 1044-5803. E-ISSN 1873-4189
  Grant CEP: GA ČR GA106/02/0274
  Grant ostatní: VEGA SR(SK) 2/5142/25
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: creep * small punch test * composite materials
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Impakt faktor: 1.225, rok: 2008

  Aluminum alloys reinforced by alumina and carbide particles were tested in small punch creep at temperatures of 623 and 723 K. The alloys were prepared by powder metallurgy route (mechanical alloying) and contained 0.8 wt.% of oxygen and 1 and 2 wt.% of carbon, respectively. The dependence of the time to fracture on the applied force closely resembles the stress dependence of the time to fracture in conventional tensile creep of the same alloys. The force in small punch test and the stress in conventional creep test of the same duration are thus linearly related. A new procedure for estimating the proportionality constant is presented. It is shown that the proportionality constant is dependent on the deflection observed at fracture in the small punch test.

  Slitiny hliníku zpevněného částicemi oxidu hliníku a karbidy byly zkoušeny protlačovacími zkouškami v creepu při teplotách 623 a 723 K. Slitiny byly připraveny postupy práškové metalurgie (mechanickým legováním) a obsahovaly 0.8 váh. % a 1 a 2 váh. % uhlíku. Závislost doby do lomu na aplikované síle je podobná napěťové závislosti doby do lomu u konvenčních creepových zkoušek v tahu stejných slitin. Síla v protlačovací zkoušce a napětí v konvenční creepové zkoušce o stejném trvání jsou lineárně úměrné. Je prezentován nový postup pro odhad uměrnostní konstanty. Je ukázáno, že úměrnostní konstanta je závislá na průhybu pozorovaném při lomu protlačovací zkoušky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162174

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.