Počet záznamů: 1  

WAVELET ANALYSIS OF INSTABILITIES IN A THERMAL PLASMA JET

 1. 1.
  0310158 - ÚT 2009 RIV IL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gruber, Jan - Hlína, Jan - Šonský, Jiří
  WAVELET ANALYSIS OF INSTABILITIES IN A THERMAL PLASMA JET.
  [Waveletová analýza nestabilit ve volném proudu termického plazmatu.]
  High Temperature Materials and Processes. Roč. 12, 3-4 (2008), s. 337-344. ISSN 0334-6455. E-ISSN 2191-0324
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: thermal plasma jet * turbulence * CCD camera
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.268, rok: 2008

  Hydrodynamic processes are mostly responsible for unstable behaviour of thermal plasma jets. Wavelet analysis of CCD camera records of plasma jet radiation can afford valuable results showing the temporal changes of spatial distribution of plasma jet oscillations. The paper presents the basic of wavelet analysis an some results and conslusions showing possibilities of its applications to the CCD records of plasma jets especially regarding to the selection of a proper wavelet type.

  Z velké části jsou příčinou nestabilit plasmových jetů hydrodynamické procesy. Waveletová analýza záznamů CCD kamery může poskytnout cenné výsledky ohledně časového vývoje prostorového rozložení oscilací v plazmovém jetu. V tomto článku popisujeme základy waveletové analýzy a několik výsledků a závěrů, které ukazují možnosti její aplikace prvků na CCD záznamy plazmových jetů. Obzvláště s ohledem výběru vhodného typu waveletu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162102

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.