Počet záznamů: 1  

Photovoltaic behaviour of titanyl phthalocyanine thin films and titania bilayer films

 1. 1.
  0310154 - UMCH-V 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Drabik, M. - Zachary, A. M. - Choi, Y. - Hanuš, J. - Toušek, J. - Toušková, J. - Cimrová, Věra - Slavinská, D. - Biederman, H. - Hanley, L.
  Photovoltaic behaviour of titanyl phthalocyanine thin films and titania bilayer films.
  [Fotovoltaické chování tenkých vrstev titanylfalocyaninu a jeho dvojvrstev.]
  Macromolecular Symposia. Roč. 268, č. 1 (2008), s. 57-60. ISSN 1022-1360.
  [Microsymposium on Advanced Polymer Materials for Photonics and Electronics /47./. Prague, 15.07.2007-19.07.2007]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031
  Grant ostatní:National Science Foundation(US) CHE0241425; GA MŠk(CZ) 1P05ME754
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conjugated polymers * photovoltaics * phthalocyanine * thin films * titania
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Titanyl phthalocyanine (TiOPc) thin films were prepared using evaporation and surface polymerization by ion-assisted deposition (SPIAD) in a vacuum deposition system. These films were characterized by means of ultraviolet and X-ray photoelectron spectroscopy as well as UV/Vis absorption spectroscopy. Further, bilayer thin films of titania (TiO2) and SPIAD TiOPc were prepared. The films were characterized by noncontact photovoltage measurements and UV-Vis spectroscopy.

  Byly studovány tenké vrstvy titanylftalocyaninu (TiOPc) připravené napařováním a metodou povrchové polymerace při depozici v přítomnosti iontů ve vakuovém depozičním systému (SPIAD). Tyto filmy byly charakterizovány ultrafialovou a X-ray fotoelektronovou spektroskopií a též UV-Vis absorpční spekroskopií. Dále byly připraveny dvojvrstvy titanylftalocyaninu a TiO2, které byly charakterizovány metodou měření fotonapětí a UV-Vis spektroskopií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162098