Počet záznamů: 1  

Aminophenyl- and nirophenyl-labeled DNA. Synthesis by polymerase incorporation of nucleoside triphosphates and electrochemical properties

 1. 1.
  0309906 - ÚOCHB 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cahová, Hana - Havran, Luděk - Horáková Brázdilová, Petra - Pivoňková, Hana - Fojta, Miroslav - Hocek, Michal
  Aminophenyl- and nirophenyl-labeled DNA. Synthesis by polymerase incorporation of nucleoside triphosphates and electrochemical properties.
  [DNA značená aminofenylem a nitrofenylem. Syntéza pomocí enzymatické inkorporace modifikovaných nukleosid trifosfátů, studium elektrochemických vlastností takto značené DNA.]
  Chemistry of Nucleic Acid Components. Praha: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry ASCR, 2008 - (Hocek, M.), s. 178-181. Collection Symposium Series, 10. ISBN 978-80-86241-29-6.
  [Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components /14./. Český Krumlov (CZ), 08.06.2008-13.06.2008]
  Grant CEP: GA MŠMT LC512; GA MŠMT(CZ) LC06035; GA ČR GA203/05/0043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: DNA modification * nucleosides triphosphates * electrochemical labeling of DNA
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie

  We employed single step aqueous phase Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of halogenated 2'-deoxynucleoside 5'-triphosphates with 3-aminophenyl and 3-nitrophenylboronic acid for synthesis of modified nucleoside triphosphates (dNTPs). These dNTPs were then enzymatically incorporated into DNA in Primer extension experiment (PEX). Electrochemical detection using square-wave voltammetry of single-strand modified oligonucleotides (ONs) bearing 3-aminophenyl and 3-nitrophenyl tag demonstated excellent utilization in labeling of DNA.

  V této práci jsme využili jednokrokové Suzuki-Miyaura cross-coupling reakce halogenovaných 2'-deoxynukleosid 5'-trifosfátů s 3-aminofenyl a 3-nitrofenylboronovými kyselinami pro syntézu modifikovaných nukleosid trifosfátů (dNTPs). Ty byly následně enzymaticky inkorporovány do DNA v primer extension experimentu (PEX, extenze primeru). Elektrochemická detekce využívající měření cyklické voltametrie jednovlaknové modifikované DNA s navázanými 3-aminofenylovými a 3-nitrofenylovými skupinami se ukázala být velmi vhodnou a přínosnou v oblasti značení DNA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161923

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.