Počet záznamů: 1  

Sonocatalysis and zeolites: An efficient route to prepare N-alkylimidazoles Kinetic aspects

 1. 1.
  0309860 - ÚFCH JH 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Calvino-Casilda, V. - Martín-Aranda, R. M. - López-Peinado, A. J. - Voláková, Martina - Čejka, Jiří
  Sonocatalysis and zeolites: An efficient route to prepare N-alkylimidazoles Kinetic aspects.
  [Sonokatalýza a zeolity: vhodný postup pro přípravu N-alkylimidazolů.]
  Applied Catalysis A - General. Roč. 338, 1-2 (2008), s. 130-135. ISSN 0926-860X. E-ISSN 1873-3875
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS400400560
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: N-alkylimidazoles * sonocatalysis * green chmistry
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.190, rok: 2008

  The synthesis of N-substituted imidazoles via alkylation of imidazole with 1-bromobutane using sonochemical and thermal activations over zeolites (H-ZSM-5, Mordenite, H-Beta and H-Y) is reported. The effect of the acidity and channel size of zeolites on the activity and selectivity of imidazole alkylation was investigated in a liquid phase. The N-alkylimidazoles are important intermediates in the synthesis of pharmaceuticals with antiviral properties. N-alkylimidazoles were obtained in high yields (>80%) as main product (100% selectivity) under mild conditions, ultrasound (US) activation at 333 K in only 1 h, when Mordenite and NH4Y zeolites were used as catalysts.

  Práce se zabývá syntézou N-substituovaných imidazolů alkylací imidazolu 1-brombutanem za použití sonochemické a termické aktivace. Reakce byly katalyzované zeolity H-ZSM-5, Mordenit, H-Beta a H-Y. Zkoumám byl vliv kyselosti a struktury zeolitů na aktivitu a selektivitu alkylace imidazolu v kapalné fázi. N-alkylimidazoly představují důležité meziprodukty pro syntézu farmak s protivirovými vlastnostmi. V přítomnosti Mordenitu a NH4Y zeolitu byly N-alkylimidazoly získány ve vysokých výtěžcích (>80%) jako hlavní produkt (selektivita 100%) při mírných reakčních podmínkách, ultrazvukové aktivaci při 333 K během 1 h.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004677

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.