Počet záznamů: 1  

Mathematical model of current-polarized ionophore-based ion-selective membranes

 1. 1.
  0309737 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zook, J. M. - Buck, R. P. - Langmaier, Jan - Lindner, E.
  Mathematical model of current-polarized ionophore-based ion-selective membranes.
  [Matematický model proudem polarizované iontově-selektivní membrány obsahující ionofor.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 112, č. 7 (2008), s. 2008-2015. ISSN 1520-6106. E-ISSN 1520-5207
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: plasticized polyvinyl-chloride properties * Lower detection limit * chronoamperometric method
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.189, rok: 2008

  A mathematical model is presented to describe the effects of constant current on ion-selective membranes using theta functions. The model provides exact analytic solutions for calculating the concentration polarization of the ionophore, the ion-ionophore complex, and the charged mobile sites in space and time within the membrane. It also predicts the time course of the membrane potential and the electric field inside the membrane following the application of constant current. This analytic solution is faster to compute than numerical simulations and provides the solution for any given time or position directly. The simulated concentration profiles compare favorably with concentration profiles recorded experimentally using spectro-electrochemical microscopy.

  Je presentován matematický model popisující vliv konstantního proudu na iontově-selektivní membrány pomocí theta funkce. Model poskytuje přesná analytická řešení pro výpočet koncentrační polarizace ionoforu, komplexu ion-ionoforu a nabitých pohyblivých protiionů v prostoru a čase uvnitř membrány. Model rovněž umožňuje předurčení časového průběhu potenciálu a elektrického pole uvnitř membrány následkem její polarizace konstantním proudem. Uplatněný analytický postup je v porovnaní s numerickými simulacemi rychlejší a poskytuje přímé řešení pro jakýkoliv čas a polohu. Vypočtené koncentrační profily se dobře shoduji s koncentračními profily určenými metodou spektro-elektrochemické mikroskopie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004675

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.