Počet záznamů: 1  

Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky

 1. 1.
  0309710 - ÚGN 2009 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kirchner, Karel - Roštínský, Pavel
  Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat.
  [Gravitational slope processes as geomorphological extreme on example of the Outer Western Carpathians.]
  Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky. Brno, Olomouc: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Univerzita Palackého v Olomouci, 2008 - (Kallabová, E.; Smolová, I.; Ira, V.), s. 5-10. ISBN 978-80-86407-33-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: fyzická geografie * geomorfologie * geologie
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Příspěvek se zabývá situací ve flyšových Vnějších Západních Karpatech po povodních v červenci 1997, kdy bylo mnoho svahových deformací aktivováno a řada nových vznikla, často měly katastrofální dopad. V menším rozsahu nastala podobná situace v roce 2006 jarním tání sněhu. Geomorfologové z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. prováděli mapování svahových deformací na Vsetínsku a Zlínsku, kde sesouvání působily velmi extrémně. Autoři popisují příklady lokalit se svahovými deformacemi, které jsou významné z geomorfologického hlediska.

  The paper deals with the situation after extreme raifall in July 1997 in Outer Western Carpathians when many slope deformations were in large extent reactivated or newly originated, some part of them having even a character of local catastrophe. In a smaller extent some such a situation after spring snow thawing in 2006 occurred. Geomorphologists from the Institute of Geonics, ASCR, v.v.i. carried out research and mapping of the slope deformations in the Vsetín District and Zlín District regions that were extremely influenced by land-sliding. The authors present examples of sites and areas with large slope deformations being important from geomorphological viewpoint.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161764

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.