Počet záznamů: 1  

Doped cadmium sulfide particles in polymer matrix: X-ray diffraction, optical reflectivity and photoconductivity study

 1. 1.
  0309664 - ÚFCH JH 2009 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Franc, Jiří - Nešpůrek, Stanislav - Makarova, Marina - Krtil, Petr
  Doped cadmium sulfide particles in polymer matrix: X-ray diffraction, optical reflectivity and photoconductivity study.
  [Částice dopovaného sulfidu kademnatého v polymerním pojivu: studium rentgenové difrakce, optické odrazivosti a fotovodivosti.]
  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Roč. 10, č. 3 (2008), s. 520-527. ISSN 1454-4164. E-ISSN 1841-7132
  Grant CEP: GA MPO FT-TA2/018
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: cadmium sulphide * doping * polymer binder * photoconductivity
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.577, rok: 2008

  Photosensitive powders of cadmium sulphide doped with donors (Cl-, from 0 to 41 mg/g CdS) and acceptors (Cu2+ and Ag+, from 0 to 9 mg/g CdS) were characterized by granulometry, scanning electron microscopy, X-ray diffraction and optical reflectivity spectra. Incorporation of chloride ions caused the increase of band gap energy from 2.27 to 2.38 eV. Polystyrene, poly(methyl methacrylate), poly(N-vinylcarbazole), poly(bisphenol A carbonate) and epoxy resin were used as binders in pastes containing powders. Layers prepared from the pastes were characterized by reflectivity spectra and photonductivity. The layers composed of powders with low doping levels and binders containing bisphenol A group in the chain exhibited the highest photoconductivity.

  Fotocitlivé prášky sulfidu kademnatého dopovaného donory (Cl-, 0 – 41 mg/g CdS) a akceptory (Cu2+ a Ag+, 0 – 9 mg/g CdS) byly charakterizovány granulometrií, rastrovacím elektronovým mikroskopem, rentgenovou difrakcí a spektry optické odrazivosti. Zabudování chloridových iontů způsobilo zvýšení energie zakázaného pásu z 2,27 na 2,38 eV. Z prášků byly připraveny pasty, přičemž jako pojivo byly použity polystyren, polymethylmetakrylát, poly(N-vinylkarbazol), poly(bisfenol A karbonát) a epoxidová pryskyřice. Vrstvy připravené z past byly charakterizovány pomocí spekter optické odrazivosti a fotovodivosti. Nejvyšší fotovodivost byla nalezena u vrstev tvořených prášky s nízkými koncentracemi dopantů a pojivy obsahujícími skupinu bisfenolu A.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004672

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.