Počet záznamů: 1  

Structures and Redox Properties of Metal Complexes of the Electron-Deficient Diphosphine Chelate Ligand R,R-QuinoxP

 1. 1.
  0309647 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Das, A. K. - Bulak, E. - Sarkar, B. - Lissner, F. - Schleid, T. - Niemeyer, M. - Fiedler, Jan - Kaim, W.
  Structures and Redox Properties of Metal Complexes of the Electron-Deficient Diphosphine Chelate Ligand R,R-QuinoxP.
  [Struktury a redox vlastnosti kovových komplexů s electronově deficitním difosfinovým chelátovým ligandem R,R-QuinoxP.]
  Organometallics. Roč. 27, č. 2 (2008), s. 218-223. ISSN 0276-7333. E-ISSN 1520-6041
  Grant CEP: GA MŠMT OC 139; GA MŠMT OC 140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: 2,3-bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline * radical complexes * phosphine ligand
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.815, rok: 2008

  The air-stable chiral diphosphine chelate ligand R,R-QuinoxP = 2,3-bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline = L has been used to obtain crystallographically characterized complexes (L)PtCl2 (1), (L)PdCl2 (2), and (L)Re(CO)3Cl (3). Coordination was found to occur via the P donor atoms as indicated by crystal structures and NMR studies; the quinoxaline N donors do not participate in any coordination to the metals. Electron accepting by the quinoxaline heterocycle is not only responsible for improved stability of L towards air but also for rather facile reduction of the complexes to persistent radical anions 1.- and 3.-. In contrast, the reduction to 2.- proceeds irreversibly. EPR, UV-Vis and IR spectroelectrochemistry was used to establish the spin location in the quinoxaline .pi. system with rather small contributions from the metals or the phosphorus nuclei.

  Chirální difosfinový chelatový ligand R,R-QuinoxP = 2,3-bis(terc-butylmethylfosfino)chinoxaline = L je stálý na vzduchu a byl použit k získání krystalograficky charakterizovaných komplexů (L)PtCl2 (1), (L)PdCl2 (2), a (L)Re(CO)3Cl (3). Bylo zjištěno, že koordinace nastavá přes P donorové atomy, jak ukazují krystalové struktury a NMR studie; chinoxalinové N donory se neúčastní žádné koordinace ke kovům. Chinoxalinový heterocykl, schopný přijímat elektrony, není jen zodpovědný za zlepšenou stabilitu L k vzduchu ale také za dosti snadnou redukci komplexů na stálé radikálové anionty 1.- a 3.-. Naopak, redukce na 2.- probíhá ireversibilně. EPR, UV-VIS a IR spektroelektrochemie byla použita ke stanovení lokalizace spinu na chinoxalinovém .pi. systému, s jen malými příspěvky od kovů nebo fosforových jader.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161717

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.