Počet záznamů: 1  

Pseudo-base formation in the attempted synthesis of a conjugatively coupled bis(nitrosylruthenium) complex and spectroelectrochemistry of bipyrimidine-bridged dinuclear Ru(terpy)X precursor compounds (X = Cl, NO2)

 1. 1.
  0309644 - ÚFCH JH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Singh, P. - Sieger, M. - Fiedler, Jan - Su, Ch. Y. - Kaim, W.
  Pseudo-base formation in the attempted synthesis of a conjugatively coupled bis(nitrosylruthenium) complex and spectroelectrochemistry of bipyrimidine-bridged dinuclear Ru(terpy)X precursor compounds (X = Cl, NO2).
  [Tvorba pseudo-báze v pokusu o syntézu konjugačně propojeného bis-nitrosylrutheniového komplexu a spektroelektrochemie dvojjaderných prekurzorových sloučenin, bipyrimidinovým můstkem spojených Ru(terpy)X (X = Cl, NO2).]
  Dalton Transactions. -, č. 7 (2008), s. 868-873. ISSN 1477-9226. E-ISSN 1477-9234
  Grant CEP: GA MŠMT LC510; GA AV ČR IAA400400505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Creutz-Taube ion * electron transfer * redox system * center-dot
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 3.580, rok: 2008

  Reaction of {(.mu.-bpym)[RuCl(terpy)]2}(PF6)2, bpym= 2,2´-bipyrimidine and terpy = 2,2´:6´,2´´-terpyridine, with NaNO2 yields{(.mu.-bpym)[Ru(NO2)(terpy)]2}(PF6)2. Both dinuclear complexes can undergo two reversible bpym-centered one-electron reduction processes and two metal-centered one-electron oxidation steps, the latter involving mixed-valent intermediates with weak intermetallic coupling. Acidification of {(.mu.-bpym)[Ru(NO2)(terpy)]2}(PF6)2 does not lead to the expected {(.mu.-bpym)[Ru(NO)(terpy)]2}6+ but, probably because of the high charge, to the insoluble but structurally and IR-spectroscopically characterised pseudo-base product syn-{(.mu.-bpym-(4-OH))[Ru(NO)(terpy)]2}(PF6)5. The addition of one hydroxide to one of the 4-positions of bis-chelating bpym interrupts the aromatic .pi. conjugation and is accompanied by corresponding intra-pyrimidine bond length variations.

  Reakce {(.mu.-bpym)[RuCl(terpy)]2}(PF6)2, bpym= 2,2´-bipyrimidine a terpy = 2,2´:6´,2´´-terpyridin, s NaNO2 poskytuje{(.mu.-bpym)[Ru(NO2)(terpy)]2}(PF6)2. Oba dvojjaderné komplexy mohou podstoupit dva reversibilní bpym-centralizované jednoelektronové redukční procesy a dva jednoelektronové oxidační kroky centralizované na kovu, přičemž oxidace probíhá přes meziprodukt se smíšenou valencí a slabým intermetalickým propojením. Okyselení {(.mu.-bpym)[Ru(NO2)(terpy)]2}(PF6)2 nevede k očekávanému {(.mu.-bpym)[Ru(NO)(terpy)]2}6+ ale, pravděpodobně kvůli vysokému náboji, k nerozpusnému, ale strukturálně a IR-spektroskopicky charakterizovanému pseudo-basickému produktu syn-{(.mu.-bpym-(4-OH))[Ru(NO)(terpy)]2}(PF6)5. Přidání jednoho hydroxidu k jedné ze 4-pozic bis-chelátového bpym přeruší aromatickou .pi. konjugaci a je doprovázeno odpovídající změnou intra-pyrimidinových vazebných délek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161715

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.