Počet záznamů: 1  

Double cyclometallation of bridging 3,6-bis(2-thienyl)-1,2,4,5-tetrazine in a dinuclear mesityl(dimethylsulfoxide)platinum(II) complex: Structure and properties

 1. 1.
  0309639 - ÚFCH JH 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Sarkar, B. - Schurr, T. - Hartenbach, I. - Schleid, T. - Fiedler, Jan - Kaim, W.
  Double cyclometallation of bridging 3,6-bis(2-thienyl)-1,2,4,5-tetrazine in a dinuclear mesityl(dimethylsulfoxide)platinum(II) complex: Structure and properties.
  [Dvojitá cyklometalace můstkového 3,6-bis(2-thienyl)-1,2,4,5-tetrazinu v dvojjaderném mesityl(dimethylsulfoxid)platinovém(II) komplexu: Struktura a vlastnosti.]
  Journal of Organometallic Chemistry. Roč. 693, 8-9 (2008), s. 1703-1706. ISSN 0022-328X. E-ISSN 1872-8561
  Grant CEP: GA MŠMT OC 139; GA MŠMT 1P05OC068
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: crystal structure * cyclometallation * EPR spectroscopy * heterocyclic ligand
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.866, rok: 2008

  3,6-Bis(2-thienyl)-1,2,4,5-tetrazine (bttz) reacts with trans-Pt(dmso)2(mes)2, mes = mesityl = 2,4,6-trimethylphenyl, under twofold cyclometallation to yield structurally characterized (.mu.-bttz-2H+)[Pt(dmso)(mes)]2 with uncoordinated thiophene sulfur atoms and bttz deprotonated in the 3,3´ positions. The structural features include cis-positioned carbanionic ligands, twisted mesityl substituents, S-coordinated dmso ligands with the S=O bonds lying in the molecular plane, shortened inter-ring bonds, and rather short Pt-C bonds.Reversible reduction to {(.mu.-bttz-2H+)[Pt(dmso)(mes)]2}.- causes a high-energy shift of the charge transfer bands and the appearance of an unresolved EPR signal at g = 1.9905.

  3,6-Bis(2-thienyl)-1,2,4,5-tetrazin (bttz) reaguje s trans-Pt(dmso)2(mes)2, mes = mesityl = 2,4,6-trimethylfenyl, za dvojité cyklometalace a poskytuje strukturně charakterizovaný (.mu.-bttz-2H+)[Pt(dmso)(mes)]2 s nekoordinovanými sírovými atomy thiofenu a s bttz deprotonovaným v 3,3´ pozicích. Strukturní rysy zahrnují cis-pozici karbanionových ligandů, stočené mesityl substituenty, S-koordinované dmso ligandy s S=O vazbami ležícími rovině molekuly, zkrácené vnitřní vazby kruhu a dosti krátké vazby Pt-C. Reversibilní redukce na {(.mu.-bttz-2H+)[Pt(dmso)(mes )]2}.- způsobuje posun pásů přenosu náboje k vyšším energiím a vznik nerozlišeného EPR signálu při g = 1.9905.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161710

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.