Počet záznamů: 1  

Nickel evaporation in high vacuum and formation of nickel oxide nanoparticles on highly oriented pyrolytic graphite. X-ray photoelectron spectroscopy and atomic force microscopy study

 1. 1.
  0309604 - ÚFCH JH 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Franc, Jiří - Bastl, Zdeněk
  Nickel evaporation in high vacuum and formation of nickel oxide nanoparticles on highly oriented pyrolytic graphite. X-ray photoelectron spectroscopy and atomic force microscopy study.
  [Vypařování niklu ve vysokém vakuu a tvorba nanočástic oxidu nikelnatého na vysoce orientovaném pyrolytickém grafitu. Studie provedená pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie a mikroskopie atomárních sil.]
  Thin Solid Films. Roč. 516, č. 18 (2008), s. 6095-6103. ISSN 0040-6090. E-ISSN 1879-2731
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400400413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: nickel oxide nanoparticles * vapour deposition * XPS * AFM
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.884, rok: 2008

  Nickel was evaporated in high vacuum (0.8–1.3 x 10- 4 Pa) onto highly oriented pyrolytic graphite substrate kept at room temperature. Nanoparticles produced in this way were subsequently oxidized in air. The dependence of the nickel atoms impinging rate on the input power was determined for the used sources. Impinging rates ranging from 1.2 x 1011 to 1.8 x 1016 nickel atoms/cm2s were achieved. The composition of the prepared nanoparticles, their size distribution and structure were examined by X-ray photoelectron spectroscopy and atomic force microscopy. Nanoparticles composed of nickel oxide and oxyhydroxide formed flat islands with fine structure. Average island areas increased linearly with increasing amount of deposited nickel at a constant impinging rate. The increase in the impinging rate of more than three orders of magnitude shifted the average island size to lower values. Fine structure of islands was composed of particles with average diameter 20 nm.

  Nikl byl vypařován ve vysokém vakuu (0,8 – 1,3x10-4 Pa) na vysoce orientovaný pyrolitický grafit při teplotě místnosti. Nanočástice vytvářené tímto způsobem byly následně oxidovány na vzduchu. U používaných zdrojů byla stanovena závislost počtu dopadajících niklových atomů na příkonu zdroje. Počty dopadajících atomů se pohybovaly v rozmezí 1,2x1011 až 1,8x1016 niklových atomů/cm2s. Složení připravených nanočástic, distribuce jejich velikostí a struktura byly studovány pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie a mikroskopie atomárních sil. Nanočástice tvořené oxidem a oxohydroxidem niklu tvoří ploché ostrůvky s jemnou strukturou. Průměrná plocha ostrůvků se při konstantní depoziční rychlosti lineárně zvyšuje s rostoucím množstvím deponovaného niklu. Zvýšení depoziční rychlosti o více než tři řády posouvá průměrnou plochu ostrůvků k nižším hodnotám. Jemná struktura ostrůvků je tvořena částicemi o průměru cca 20 nm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161688

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.