Počet záznamů: 1  

Vortex Structures in Heat Plasma Flows, Modeling of the Heat Flow Vector and Calculations of The Correlation Coefficients

 1. 1.
  0309567 - ÚT 2009 RIV US eng A - Abstrakt
  Něnička, Václav - Šonský, Jiří
  Vortex Structures in Heat Plasma Flows, Modeling of the Heat Flow Vector and Calculations of The Correlation Coefficients.
  [Vírové struktury v termickém proudu plazmatu, modelování vektoru tepelného toku a výpočty korelačních koeficientů.]
  IEEE Conference Record Abstracts - ICOPS 2008. Piscataway, Nj: IEEE Operations Center, 2008. s. 277-277. ISBN 978-1-4244-1930-2.
  [IEEE International Conference on Plasma Science - ICOPS 2008 /35./. 15.06.2008-19.06.2008, Karlsruhe]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: plasma jet * CCD camera * convective cell
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  The aim of the study rests with analyzing the onset and time evolution of the dynamical processes in plasma flows. The crucial information is obtained by measuring the radiation intensity in the core of the jet, scanned by the CCD cameras from two mutually perpendicular directions. Quasi-stationary regimes of plasma jets are usually characterized by local vortex structures in heat flows, noted for dynamical changes of vorticity along the axis of the jet. The variant discussed in the paper makes it possible to identify the changes in dynamics by determining a three-dimensional course of the heat flow vector.

  Rozhodující informací o vzniku a časovém vývoji dynamických procesů ve vírových tocích plazmatu jsou získány měřením intensity záření ze dvou vzájemně kolmých směrů použitím CCD kamer. Vývoj intenzitty záření a dynamiky vírových struktur v axiálním a radiálním směru kolem jádra jetu je zachycen použitím posloupnosti 8 snímků získaných v časovém intervalu 100 µs. Analýza vírové dynamiky při rychlosti proudu plynu 40 slm a 60 slm a elektrickém proudu 150 A a 200 A je podána uužitím algoritmů vyvinutých v prostředí MATLABU. Uvedené výsledky dokazují výskyt několika dynamickych režimů vírového typu ve kvazistacionárním tepelném toku ve volném proudu plazmatu, které vytvářejí během procesu samoorganizace helikální konvektivní buňky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161661

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.