Počet záznamů: 1  

Highly porous TiO2 films from anodically deposited titanate hybrids and their photoelectrochemical and photocatalytic activity

 1. 1.
  0309561 - ÚFCH JH 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Wessels, K. - Maekawa, M. - Rathouský, Jiří - Yoshida, T. - Wark, M. - Oerkermann, T.
  Highly porous TiO2 films from anodically deposited titanate hybrids and their photoelectrochemical and photocatalytic activity.
  [Vysoce porézní filmy films z anodicky deponovaných titanátových hybridů a jejich fotoelektrochemická a fotokatalytická aktivita.]
  Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 111, 1-3 (2008), s. 55-61. ISSN 1387-1811. E-ISSN 1873-3093
  Grant CEP: GA MŠMT 1M0577
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: electrodeposition * titanium dioxide * dye-sensitized solar cells * Kr adsorption
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.555, rok: 2008

  Hybrid films of TiO2 and benzoquinone, its derivative 2-methyl-benzoquinone or the dye 2,9,16,23-tetrasulfophthalocyaninatonickel(II) were prepared by anodic electrodeposition from titanium alkoxide solutions. Calcination of the films at 450 degrees C led to removal of the organics and the formation of crystalline and highly porous TiO2 films as seen in XRD and Kr adsorption measurements, respectively. In dye-sensitized solar cells the films achieved an overall light-to-electricity conversion efficiency of 0.8% despite a low film thickness of 0.55 mu m. In the photocatalytic decomposition of methylene blue the films showed photonic efficiencies of up to 0.09% for film thicknesses around 0.5 mu m, which is much higher than those of comparable TiO2 films prepared by sol-gel method.

  Hybridní filmy TiO2 a benzochinonu, jeho derivátu 2-methyl-benzochinonu nebo barviva 2,9,16,23-tetrasulfoftalocyaninato niklu(II) byly připraveny anodickou elektrodepozicí z roztoků alkoxidů titanu. Kalcinace filmů při 450 oC vedla k odstranění organické složky a k tvorbě krystalických a vysoce porézních filmů TiO2, jak bylo zjištěno XRD a adsorpcí kryptonu. V solárních článcích sensitizovaných barvivy filmy dosahují celkové účinnosti konverze světla na elektřinu 0.8% přes malou tloušťku filmů dosahující 0.55 mikrometrů. Ve fotokatalytické dekompozici methylenové modře filmy vykazují fotonickou účinnost až 0.09% pro filmy o tloušťce kolem 0.5 mikrometru, což je mnohem více než pro srovnatelné TiO2 filmy připravené metodou sol-gel.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161658

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.