Počet záznamů: 1  

The effect of radar-based QPE on the verification of QPF for convective rainfalls

 1. 1.
  0309536 - ÚFA 2009 RIV FI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zacharov, Petr, jr. - Řezáčová, Daniela
  The effect of radar-based QPE on the verification of QPF for convective rainfalls.
  [Vliv radarového kvantitativního odhadu srážek (QPE) na verifikaci kvantitativní předpovědi srážek (QPF) pro konvekční srážky.]
  Proceedings of ERAD 2008. Helsinki: Finnish meteorological institute, 2008, ---. ISBN 978-951-697-676-4.
  [ERAD 2008 - European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology /5./. Helsinki (FI), 30.06.2008-4.07.2008]
  Grant CEP: GA MŠMT OC 112; GA AV ČR(CZ) IAA300420804; GA ČR GA205/07/0905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: precipitation forecast * nowcasting * local convective storm * flash flood
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  The use of radars appears to be important especially at the estimation of local heavy convective rainfalls which are difficult to be caught by standard gauge networks. The density and positions of gauges and a gauge adjustment technique can influence the resulted radar-based QPE. In this paper we show how the adjustment technique affects results of QPF verification. The results include 5 convective events which caused heavy local rainfalls and flash floods at the CR. All forecasts used nonhydrostatic NWP model COSMO with the resolution of 2.8 km. The QPE uses gauge-adjusted daily radar rainfalls and radar rainfalls with shorter duration. The paper is divided in 3 parts. (1) We compare the QPE values without adjustment with gauge adjusted QPE values obtained by an area-related correction and a pixel-oriented correction. (2) We show how the adjustment is reflected on the verification of control QPF. (3) We discuss the effect of adjustment technique on the ensemble spread and skill.

  Užití radaru je důležité zejména při odhadu silných lokálních konvekčních srážek, které jsou obtížně zachytitelné sítí dešťoměrů. Hustota a pozice dešťoměrů i technika adjustace radarových dat mohou mít vliv na hodnoty kvantitativního odhadu srážek (QPE). V tomto článku ukazujeme, jak metoda adjustace ovlivňuje výsledky verifikace kvantitativní předpovědi srážek (QPF). Výsledky zahrnují 5 konvekčních událostí, které na území ČR vyvolaly přívalové srážky a lokální povodně. Hodnoty QPF byly získány pomocí nehydrostatického NWP modelu COSMO s horizontálním krokem 2.8 km. Hodnoty QPE používají adjustované radarové denní úhrny a radarové odhady pro úhrny s kratším trváním. Článek je rozdělen do 3 částí. (1) Srovnáváme hodnoty QPE získané bez adjustace s hodnotami získanými jednoduchou plošnou korekcí a lokální adjustací v každém pixlu. (2) Ukazujeme vliv metody adjustace na výsledku verifikace kontrolní QPF. (3) Diskutujeme vliv metody adjustace na spread a skill ansámblové předpovědi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161639

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.