Počet záznamů: 1  

Comparison of photosynthetic induction and transient limitations during the induction phase in young and mature leaves from three poplar clones

 1. 1.
  0309520 - ÚVGZ 2009 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
  Urban, Otmar - Šprtová, Miroslava - Košvancová, Martina - Tomášková, Ivana - Lichtenthaler, H.K. - Marek, Michal V.
  Comparison of photosynthetic induction and transient limitations during the induction phase in young and mature leaves from three poplar clones.
  [Porovnání fotosyntetické indukce a přechodových limitací během indukční fáze v mladých a dospělých listech tří klonů topolů.]
  Tree Physiology. Roč. 28, č. 8 (2008), s. 1189-1197. ISSN 0829-318X. E-ISSN 1758-4469
  Grant CEP: GA ČR GP522/05/P515; GA MŠMT 2B06068
  Grant ostatní: EU(IT) EVR1-CT-2002-40027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: dynamic light environment * leaf plastochron index * photosynthetic limitations
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.283, rok: 2008

  We tested the hypothesis that leaf age affects photosynthetic induction. Photosynthetic inductions were investigated in young and mature leaves, defined by leaf plastochron index 3–5 and 10–14, from 3 poplar clones: Populus alba, nigra and euramericana. Maximum assimilation rates and stomatal conductance were higher in young leaves than in mature leaves. The clones with high photosynthetic capacity had low induction states 60s after leaf illumination (IS60), and required less time to reach 90% photosynthetic induction (T90). Young leaves exhibited a lower transient stomatal limitation than mature leaves. The time constant of Rubisco activation (τ) was significantly higher in mature leaves of P. alba; whereas there were no differences in the other clones. Our hypothesis was confirmed for transient stomatal limitation; however, for the induction parameters IS60, T90 and τ, photosynthetic induction was more clone-specific and was dependent on leaf age only in some cases.

  Testovali jsme hypotézu, že stáří listu ovlivňuje indukci fotosyntézy. Indukce fotosyntézy byla studována na mladých a dospělých listech, plastochronový index 3–5 a 10–14, tří klonů topolu: Populus alba, nigra a euramericana. Maximální rychlost asimilace a stomatální vodivost byly vyšší u mladých listů v porovnání s dospělými. Klony které vykazovaly vysokou fotosyntetickou kapacitu, se vyznačovaly nízkou hodnotou indukčního stavu po 60s ozáření (IS60) a naopak vyžadovaly kratší čas potřebný pro dosažení 90% maximální hodnoty (T90). Mladé listy vykazovaly ve srovnání se staršími listy nižší hodnoty přechodové stomatální limitace. Časová konstanta pro aktivaci Rubisco (τ) byla sice vyšší u starších listů P. alba, ale u jiných klonů nebyly rozdíly pozorovány. Hypotéza tedy byla potvrzena pro chování přechodové stomatální limitace, ale chování indukčních parametrů IS60, T90 a τ bylo druhově závislé a vliv stáří listu se projevil jen ve specifických případech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161631

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.