Počet záznamů: 1  

Polymerization of 3-ethynylthiophene with homogeneous and heterogeneous Rh catalysts

 1. 1.
  0309484 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, J. - Sedláček, J. - Zedník, J. - Dvořáková, G. - Trhlíková, O. - Rédrová, D. - Balcar, Hynek - Vohlídal, J.
  Polymerization of 3-ethynylthiophene with homogeneous and heterogeneous Rh catalysts.
  [Polymerizace 3-ethynylthiophenenu s homogenním a heterogenním Rh catalyzátorem.]
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 46, č. 8 (2008), s. 2776-2787. ISSN 0887-624X. E-ISSN 1099-0518
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100500652; GA ČR GA203/05/2194; GA ČR GD203/03/H140; GA ČR(CZ) GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: catalysis * conjugated polymers * organometallic catalysts * polyacetylenes
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.821, rok: 2008

  3-Ethynylthiophene (3ETh) was polymerized with Rh(I) complexes: [Rh(cod)acac], [Rh(nbd)acac], [Rh(cod)Cl](2), and [Rh(nbd)Cl](2) (cod is eta(2):eta(2)-cycloocta-1,5-diene and nbd eta(2) :eta(2)-norborna-2,5-diene), used as homogeneous catalysts and with the last two complexes anchored on mesoporous polybenzimidazole (PBI) beads: [Rh(cod)Cl](2)/PBI and [Rh(nbd)Cl](2)/PBI used as heterogeneous catalysts. All tested catalyst systems give high-cis poly(3ETh). In situ NMR study of homogeneous polymerizations induced with [Rh(cod)acac] and [Rh(nbd)acac] complexes has revealed: (i) a transformation of acac ligands into free acetylacetone (Hacac) occurring since the early stage of polymerization, which suggests that this reaction is part of the initiation, (ii) that the initiation is rather slow in both of these polymerization systems, and (iii) a release of cod ligand from [Rh(cod)acac] complex but no release of nbd ligand from [Rh(nbd)acac] complex during the polymerization.

  3-Ethynylthiofene (3ETh) byl polymerizován s Rh(I)komplexy: [Rh(cod)acac], [Rh(nbd)acac], [Rh(cod)Cl]2 a [Rh(nbd)Cl]2 (cod je .eta.2:.eta.2-cycloocta-1,5-diene a nbd je .eta.2:.eta.2-norborna-2,5-diene) použitými jako homogenní katalyzátory a s kompexy [Rh(cod)Cl]2 a [Rh(nbd)Cl]2 imobilizovanými na mezoporézním polybenzimidazolu použitými jako heterogenní katalyzátory. Všechny testované katalyzátory poskytly poly(3ETh) s vysokým obsahem cis dvojných vazeb. In situ NMR studium homogenních polymerizací iniciovaných [Rh(cod)acac] a [Rh(nbd)acac] komplexy ukázalo: (i) že transformace acac ligandů na volný acetylaceton (Hacac) nastává již v počátečním stadiu polymerizace, což naznačuje, že tato reakce je součástí iniciace, (ii) že iniciace je pomalá v obou polymerizačních systémech a (iii) že v průběhu polymerizace dochází k uvolnění cod ligandu z [Rh(cod)acac] ale nikoli nbd ligandu z [Rh(nbd)acac].
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004664

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.