Počet záznamů: 1  

Adsorption and ion-pairing interactions of phospholipids in the system of two immiscible electrolyte solutions - Part III: The behaviour of a lecithin layer...

 1. 1.
  0309481 - ÚFCH JH 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Jänchenová, Hana - Štulík, K. - Mareček, Vladimír
  Adsorption and ion-pairing interactions of phospholipids in the system of two immiscible electrolyte solutions - Part III: The behaviour of a lecithin layer.
  [Adsorpce a tvorba iontových párů fosfolipidů v systému dvou nemísitelných roztoků elektrolytů. Část III. Chování lecitinové vrstvy na rozhraní voda/1,2-dichlóretan při potenciálových rozdílech menších než potenciál nulového náboje.]
  Journal of Electroanalytical Chemistry. Roč. 612, č. 2 (2008), s. 186-190. ISSN 1572-6657. E-ISSN 1873-2569
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: liquid/liquid interfaces * surface tension * adsorption of phospholipids
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.484, rok: 2008

  The behaviour Of L-alpha-lecithin (DPPC) was studied at the water/1,2-dichloroethane interface within a range of interfacial potential differences below the zero-charge potential difference, using surface tension and voltammetric measurements. The general five-step model, established in Parts I and II of this series, has been confirmed. The surface pressure of DPPC adsorbed at the interface exhibits a maximum in acidic media close to the zero-charge potential difference, E-pzc, of the base electrolytes. It is demonstrated that, in contrast to the potentials higher than E-pzc, where the change in the surface pressure is due to desorption of the protonated form of DPPC, the observed change in the surface pressure at interfacial potential differences below E-pzc can be explained by alterations in the concentrations of the adsorbed zwitter-ionic and protonated forms of DPPC governed by the general acid/base equilibrium.

  Tato část serie se zabývá zkoumáním vlastností adsorbovaných vrstev L-.alpha.-lecitinu (dipalmitoyl, DPPC) na rozhraní voda/1,2-dichlóretan při potenciálových rozdílech na rozhraní menších než je potenciál nulového náboje, Epzc, pomocí voltametrie a měření povrchového napětí. Byl potvrzen obecný pěti-stupňový mechanismus tvorby vrstvy DPPC, navržený v Části I a II této serie. Povrchové napětí adsorbovaného DPPC na rozhraní vykazuje maximum v kyselém prostředí blízko Epzc základních elektrolytů. Na rozdíl od potenciálů vyšších než Epzc, kde změna povrchového napětí je způsobena desorpcí protonizované formy DPPC, je pozorovaná změna povrchového napětí u potenciálů menších než Epzc způsobena změnou poměru koncentrací adsorbované protonizované a neprotonizované (zwitter iontu) formy DPPC, který je řízen acido-basickou rovnováhou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161600

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.