Počet záznamů: 1  

Heart-cutting two-dimensional capillary electrophoresis for the on-line purification and separation of derivatized amino acids

 1. 1.
  0309361 - ÚOCHB 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Anouti, S. - Vandenabeele-Trambouze, O. - Koval, Dušan - Cottet, H.
  Heart-cutting two-dimensional capillary electrophoresis for the on-line purification and separation of derivatized amino acids.
  [Výběrová dvoudimenzionální kapilární elektroforéza pro on-line purifikaci a separaci deprivatizovaných aminokyselin.]
  Analytical Chemistry. Roč. 80, č. 5 (2008), s. 1730-1736. ISSN 0003-2700. E-ISSN 1520-6882
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: capillary electrophoresis * two-dimensional * amino acid * micellar electrokinetic chromatography
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 5.712, rok: 2008

  Heart-cutting two-dimensional capillary electrophoresis in a single capillary was used for analysis of derivatized amino acids. The first step of this approach was sample cleanup by capillary zone electrophoresis; then, only a selected portion of the first-dimension separation was transferred into the second dimension of separation, where the derivatized amino acids was separated by micellar electrokinetic chromatography.

  Výběrová dvoudimenzionální kapilární elektroforéza v jedné kapiláře byla využita pro analýzu deprivatizovaných aminokyselin. Prvním krokem tohoto přístupu byla preseparace vzorku kapilární zónovou elektroforézou; poté byla pouze vybraná část analytů separovaná v prvním směru přenesena do druhého rozměru, ve kterém byly deprivatizované aminokyseliny rozděleny micelární elektrokinetikou chromatografií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161513

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.