Počet záznamů: 1  

Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV (Svaté kánony mají být zachovávány. Kanonické právo a stav církve v 13.-15. století)

 1. 1.
  0309275 - HÚ 2009 RIV CZ cze, pol, slo, eng, ger B - Monografie kniha jako celek
  Krafl, Pavel (ed.) … celkem 56 autorů
  Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV (Svaté kánony mají být zachovávány. Kanonické právo a stav církve v 13.-15. století).
  [Sacred Canons Have to Be Served. Canon Law and Condition of the Church in the 13th-15th Century.]
  Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i, 2008. 686 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, 19. ISBN 978-80-7286-121-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Medieval Canon Law * Medieval church * Ecclesiastical law * Church in the state * Ecclesiastical legislation and judiciary * Canonists and canonical manuscripts * Legal library * Juridical studies * Papacy * Episcopacy and diocese * Chapter and cloister * Clergy * Matrimony * Sexual transgressions
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Publikace je prvním českým historickým sborníkem, který je věnován dějinám kanonického práva a historické kanonistice. Chronologicky je sborník vymezen na období 13.-15. století. Přítomny jsou stati badatelů z České republiky, Finska, Gruzie, Chorvatska, Islandu, Itálie, Kypru, Německa, Norska, Polska, Rumunska, Slovenska, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie, včetně renomovaných právních historiků. Stati jsou rozděleny do třinácti tematických kapitol: I. Syntetické stati: Církevní právo ve střední Evropě ve 13.-15. století. Český a polský stát; II. Církevní právo a teologie; III. Církev ve státě; IV. Vzájemné prolínání a ovlivňování církevního a světského práva; V. Církevní zákonodárství; VI. Církevní soudnictví; VII. Kanonisté: jejich kariéry, díla, rukopisy a knihovny; VIII. Právnické studium; IX. Papežství a jeho působení; X. Biskupství a diecéze; XI. Kapitula a klášter, jejich organizace a právní život; XII. Klérus v právním systému církve; XIII. Manželství a pohlavní delikty.

  The publication is the first Czech historical collection dealing with the history of canon law. The collection focuses on the 13th–15th centuries. The work includes articles by researchers from Croatia, Cyprus, Czech Republic, Finland, Georgia, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Sweden, Switzerland and USA, including renowned historians of law. The articles are arranged into thirteen chapters – topics: Synthetic Essays: Ecclesiastical Law in Central Europe in the 13th–15th Centuries. Czech and Polish States; Ecclesiastical Law and Theology; The Church in the State; Mutual Pervasion and Influence of Ecclesiastical and Secular Law; Ecclesiastical Legislation; Ecclesiastical Judiciary; Canonists; Juridical Studies; Papacy and its Influence; Episcopacy and Diocese; Chapter and Cloister; Their Organization and Legal Life; The Clergy in the Legal System of the Church; Matrimony and Sexual Transgressions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161460

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.