Počet záznamů: 1  

Evolution of rDNA in Nicotiana allopolyploids: A potential link between rDNa homogenization and epigenetics

 1. 1. 0309178 - BFU-R 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovařík, Aleš - Nešpor Dadejová, Martina - Lim, Y.K. - Chase, M.W. - Clarkson, J.J. - Knapp, S. - Leitch, A.R.
  Evolution of rDNA in Nicotiana allopolyploids: A potential link between rDNa homogenization and epigenetics.
  [Evoluce rDNA u allopolyploidních Nicotian: Příspěvek epigenetických faktorů k homogenizaci rDNA.]
  Annals of Botany. Roč. 101, č. 6 (2008), s. 815-823. ISSN 0305-7364
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA521/07/0116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: rDNA * allopolyploidy * evolution-Nicotiana
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.755, rok: 2008

  Based on several recent experimental data we have postulated hypothesis that epigenetic modification of ribosomal rRNA genes (rDNA) can significantly influence stability of these loci in allopolyploids after the merger of two diverged genomes.

  Na základě nedávných experimentálních výsledků jsme v této práci postulovali hypotézu, že epigenetická modifikace genů pro ribosomální RNA může významným způsobem ovlivňovat stabilitu rodičovských genů v allopolyploidním jádře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161390