Počet záznamů: 1  

Proposal of the Boltzmann-like superposition principle for nonlinear tensile creep of thermoplastics

 1. 1.
  0309141 - ÚMCH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolařík, Jan - Pegoretti, A.
  Proposal of the Boltzmann-like superposition principle for nonlinear tensile creep of thermoplastics.
  [Návrh Boltzmannovského superpozičního principu pro nelineární tahový creep termoplastů.]
  Polymer Testing. Roč. 27, č. 5 (2008), s. 596-606. ISSN 0142-9418. E-ISSN 1873-2348
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: multistep nonlinear tensile creep * free volume * internal time-tensile strain superposition
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.736, rok: 2008

  Consistent application of the free volume approach, including the strain-induced free volume, allowed us to derive and verify the internal time–tensile strain superposition for a series of single-step nonlinear creeps. The Boltzmann-like superposition principle for multistep nonlinear tensile creep, proposed in this paper, consists of the separation of individual creeps, their reconstruction for the initial free volume by introducing a specific internal time, and the superposition of the reconstructed creeps. The procedure is demonstrated using creep data for three types of commercial polypropylene.

  Konzistentní aplikace volnoobjemové teorie, jež zahrnuje volný objem vznikající při tahové deformaci, umožnila odvození a ověření superpozice vnitřní čas – tahová deformace pro serii jednostupňových nelineárních creepů. V návaznosti na Boltzmannův princip superpozice byl v této práci navržen nový superpoziční princip pro vícestupňový creep, který spočívá v separaci jednotlivých creepů, jejich rekonstrukci pro počáteční volný objem pomocí specifického vnitřního času a superpozici rekonstruovaných creepů. Postup byl ověřen za použití dat o creepu tří typů komerčního polypropylenu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161364

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.