Počet záznamů: 1  

Mechanical and Thermal Transport Properties of Suspension Thermal-Sprayed Alumina-Zirconia Composite Coatings

 1. 1.
  0309019 - ÚFP 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Oberste-Berghaus, J. - Legoux, J.-G. - Moreau, C. - Tarasi, F. - Chráska, Tomáš
  Mechanical and Thermal Transport Properties of Suspension Thermal-Sprayed Alumina-Zirconia Composite Coatings.
  [Mechanické a tepelné vlastnosti kompozitních nástřiků Al2O3-ZrO2 nanášených pomocí žárového stříkání suspenzí.]
  Journal of Thermal Spray Technology. Roč. 17, č. 1 (2008), s. 91-104. ISSN 1059-9630. E-ISSN 1544-1016
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: thermal spraying * nanocrystalline composites * wear
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Impakt faktor: 1.200, rok: 2008

  Micro-laminates and nanocomposites of Al2O3 and ZrO2 can potentially exhibit higher hardness and fracture toughness and lower thermal conductivity than alumina or zirconia alone. Al2O3-ZrO2 composite coatings were deposited by suspension thermal spraying (APS and HVOF) of submicron feedstock powders. The liquid carrier employed in this approach allows for controlled injection of much finer particles than in conventional thermal spraying, leading to unique and novel fine-scaled microstructures. The different spray processes induced a variety of structures ranging from finely segregated ceramic laminates to highly alloyed amorphous composites. Mechanisms leading to these structures are related to the feedstock size and in-flight particle states upon their impact. Mechanical and thermal transport properties of the coatings were compared.

  Mikrolamináty a nanokompozity obsahující Al2O3 a ZrO2 mohou potencionálně vykazovat vyšší tvrdost a lomovou houževnatost a nižší tepelnou vodivost než samotné materiály Al2O3 nebo ZrO2. Kompozitní nástřiky Al2O3 a ZrO2 byly připraveny pomocí žárového stříkání suspenzí obsahujících submikronové částice prášků. Podávání prášku pomocí tekutiny umožňuje použít výrazně jemnější práškové částice, než je možné u konvečního plazmového stříkání, a vede k vytváření jedinečných a nových velmi jemných mikrostruktur. Použití různých procesů žárového stříkání (APS a HVOF) způsobuje vznik řady struktur od jemně segregovaného keramického laminátu až po vysoce smíšený amorfní kompozit. Mechanismy vytvářející tyto struktury jsou objasněny ve vztahu k velikosti práškových částic a ke stavu letících částic těsně před dopadem na substrát. V práci jsou dále porovnány mechanické a tepelné vlastnosti vzniklých nástřiků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161282

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.