Počet záznamů: 1  

Die Entwicklung der keltischen Gesellschaft und Fragen zur Kontinuität bzw. Diskontinuität in der hallstatt- und latènezeitlichen Besiedlung Westböhmens

 1. 1.
  0308999 - ARÚ 2008 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chytráček, Miloslav
  Die Entwicklung der keltischen Gesellschaft und Fragen zur Kontinuität bzw. Diskontinuität in der hallstatt- und latènezeitlichen Besiedlung Westböhmens.
  [Development of Celtic society and Question of continuity or discontinuity in settlement of the Hallstatt and LaTène period in West Bohemia.]
  Siedlungsdynamik und Gesellschaft. Beiträge des internationalen Kolloquiums zur keltischen Besiedlungsgeschichte im bayerischen Donauraum, Österreich und der Tschechischen Republik. Straubing: Historischer Verein für Straubing und Umgebung e. V, 2007, s. 283-312. Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung, Sonderband, 3. ISBN 978-3-00-022637-3. ISSN N.
  [Siedlungsdynamik und Gesellschaft. Beiträge des internationalen Kolloquiums zur keltischen Besiedlungsgeschichte im bayerischen Donauraum, Österreich und der Tschechischen Republik. Straubing (DE), 02.03.2006-04.03.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA8002204
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Iron Age * settlement * development * hillfort * hill-top settlement * Late Bronze Age
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Neue Erkentnisse aus der Rettungsgrabungen grossen Gräberfelder, Flachland- und Höhensiedlungen in Westböhmen zeigen die entwicklung der Besiedlung in Westböhmen (8.-1. Jahrh. v. Chr.). Bringen auch die Informationen über Wechseln im keltischen Gesellschaft während älteren und jüngeren Eisenzeit.

  New knowledges from excavations of large burials and lowland and hill-top settlement in West Bohemia brings some picture of the settlement development of the West Bohemian region in the 8th-1st century BC. Shows also the basic informations of changes in the celtic society during the Early and Late Iron Age.

  Nové poznatky z výzkumů několika rozlehlých nekropolí i rovinných a především výšinných sídlišť v západních Čechách umožňují podat určitý nástin vývoje osídlení západočeského regionu v 8.- 1. stol. př. Kr. Poskytují také základní informace o změnách v keltské společnosti v průběhu starší a mladší doby železné.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161267

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.