Počet záznamů: 1  

Hydrogen diffusion in Mg–H and Mg–Ni–H alloys

 1. 1.
  0308977 - ÚFM 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Jiří - Král, Lubomír
  Hydrogen diffusion in Mg–H and Mg–Ni–H alloys.
  [Difúze vodíku ve slitinách Mg-H a Mg-Ni-H.]
  Acta Materialia. Roč. 56, č. 12 (2008), s. 2677-2686. ISSN 1359-6454. E-ISSN 1873-2453
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: intermetallic compounds * magnesium alloys * hydrogen-storage materials
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 3.729, rok: 2008

  Coefficients of hydrogen diffusion in Mg2NiH4 (DI), MgH2 (DM), and in (Mg + Mg2Ni)-H eutectic (DE) were measured in the temperature interval 449–723 K. Experimental material was prepared by two techniques: by melting and casting and by ball-milling and compacting into pellets. Hydrogen charging was carried out from the hydrogen gas phase at high temperature and pressure. The Mg2NiH4 pellets were prepared in different regimes resulting either in a structure with a high fraction or with a low fraction of twinned low-temperature phase LT2. It was found that the LT2 slows down the hydrogen desorption rate considerably.

  Koeficienty difúze vodíku v Mg2NiH4 (DI), Mg2H (DM) and v eutektitu (Mg+Mg2Ni)-H (DE) byly měřeny v teplotním intervalu 449-723 K. Experimentální materiál byl připraven dvěma metodami: tavením a odlitím a kulovým mletím a kompaktováním do tablet. Nabíjení vodíkem probíhalo z plynné fáze při vysoké teplotě a tlaku. Tablety Mg2NiH4 byly pžipraveny v různých regime, což vedlo buď velkému nebo malému podílu frakce dvojčaté nízkoteplotní fáze LT2. Bylo zjištěno, že LT2 významně snižuje desorpci vodíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161255

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.