Počet záznamů: 1  

Secular evolution of exoplanetary systems and close encounters

 1. 1.
  0308943 - ASÚ 2009 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šidlichovský, Miloš - Gerlach, E.
  Secular evolution of exoplanetary systems and close encounters.
  [Sekulární vývoj exoplanetárních systémů a blízká přiblížení.]
  Exoplanets: Detection, Formation and Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 2008 - (Sun, Y.; Ferraz-Mello, S.; Zhou, J.), s. 479-484. Proceedings of the International Astronomical Union, IAU S249. ISBN 978-0-521-87471-7. ISSN 1743-9213.
  [Symposium of the International Astronomical Union /249./. Suzhou (CN), 21.10.2007-27.10.2007]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: celestial mechanics * exoplanets * stability
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika

  We investigate the secular evolution of non-resonant exoplanetary system consisting of a central star and two co-planar planets using a semi-numerical averaging method of the first order in planetary masses. The resulting Hamiltonian level curves for different exoplanetary systems were compared to those obtained by direct numerical integration. Studying the dependence of the reliability of the averaging method (as well as chaoticity of numerically integrated trajectories) upon the initial conditions, we found that the averaging methods fails even for Hill stable systems. Based on the Hill stability criterion we introduced empirically a more restrictive stability condition, that enabled us to give an estimate for the region of validity of the averaging method in the plane of initial conditions.

  Je studován sekulární vývoj nerezonančních exoplanetárních systémů skládajících se z centrální hvězdy a dvou planet užitím semi=numerické ustředňující metody prvního řádu v planetárních hmotnostech. Výsledné hladinové křivky Hamiltoniánu pro různé exoplanetární systémy jsou porovnány s křivkami získanými přímou numerickou integrací. Studium závislosti spolehlivosti ustředňující metody na (jakož i chaoticity numericky integrovaných trajektorií) na počátečních podmínkách, bylo ukázáno, že metoda ustřednění selhává už i pro systémy stabilní podle Hilla. Na základě kriteria Hillovy stability jsme zavedli novou, empirickou, více omezující podmínku stability, která umožňuje ocenit platnost metody ustřednění v rovině počátečních podmínek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161236

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.